Cal Sec Castellterçol

Moianès
Vilanova
A uns 150 m al sud-est de ca la Rosa.
689 m

Coordenades:

41.76357
2.07921
423460
4623936
08064-232
Patrimoni immoble
Edifici
Modern
Popular
XVIII
Dolent
En estat ruïnós.
Inexistent
Fàcil
Sense ús
Privada
08063A017000440000KG
Virgínia Cepero González

Masia en ruïnes situada a la solella de Vilanova, És de planta rectangular i constava de planta baixa i una planta pis. La coberta, que era de teula ceràmica aràbiga, és a dues vessants, amb el carener perpendicular a la façana principal, que es troba orientada al sud-est. Els murs de façana es conserven fins a l'alçada del carener, a excepció dels de la façana principal, que s'ha ensorrat.
La tècnica constructiva es basa en pedres d'origen local, de dimensions variables, disposades en filades irregulars, lligades amb morter de calç.
Les obertures són petites, rectangulars i de pedra treballada. Es conserva l'estructura del que podria ser una antiga tina.

SANTANDREU, M.; MOSEGUÍ, J. (2019). Projecte del Pla especial de catàleg de masies, cases rurals i altres construccions en sòl no urbanitzable de Castellterçol. Document d'aprovació inicial. Barcelona: Diputació de Barcelona, Àrea de Territori i Sostenibilitat [Inèdit].