Torres del carrer de la Verge de Montserrat Vallirana

Baix Llobregat
Carrer de la Verge de Montserrat, 6-20
Conjunt delimitat entre el carrer de Sant Sebastià i el del Canigó, tocant al torrent de l'Arboçar
190m

Coordenades:

41.38974
1.93119
410642
4582574
08295-617
Patrimoni immoble
Conjunt arquitectònic
Contemporani
Popular
XX
Bo
Inexistent
Fàcil
Residencial
Privada
Diversos propietaris
Adriana Geladó Prat

Conjunt arquitectònic format per set finques independents amb jardí (números 6-14, 18 i 20) que comparteixen les mateixes característiques tipològiques i estructurals. Es tracta d'edificis aïllats de planta rectangular, que presenten cobertes de teula àrab de dues i quatre vessants i estan distribuïts en planta baixa i pis, o bé en un sol nivell. En general presenten obertures rectangulars amb els emmarcaments arrebossats, algunes amb els ampits i els guardapols destacats (números 10 i 12). També s'observen algunes finestres d'arc de mig punt (números 14, 18 i 20). Compten amb porxos davanters amb teulades de tres vessants (números 8 i 14) o galeries laterals obertes (números 18 i 20). En general, les construccions presenten els paraments arrebossats i pintats. Els números 6 i 8 estan reformats; els números 10 i 12 estan adossats i tenen decoració geomètrica de ceràmica vidrada a les tanques; el número 14 té una part de la coberta enderrocada; en darrer terme, els números 18 i 20 compten amb rellotges de sol a les façanes, un d'ells de rajola.

Es tracta d'un conjunt de torres d'estiueig bastides probabalemnt a mitjans del segle XX. L'any 1950 es va adjudicar la pavimentació del carrer de la Verge de Montserrat i es van arranjar les escales que porten a la Font del Cartró, situada sota el número 18, al torrent de l'Arboçar. De fet, al costat de la porta d'accés al jardí, hi ha una placa amb el nom de Maset de la Font.

AMICS DE VALLIRANA (2007). La Vallirana del segle XX. Imatges i Memòria. Vallirana: Centre d'Estudis Comarcals del Baix Llobregat, p. 54, 61, 65. Http://www.gnomonica.cat/index.php/inventari/inventari-10742 (Consulta: 12-05-2017). Http://www.gnomonica.cat/index.php/inventari/inventari-10742 (Consulta: 12-05-2017).