Cases de cal Torrillo Vallirana

Baix Llobregat
Plaça dels Germans Molins Ribot - Cal Torrillo
Entre els ravals de les Casetes Montanéi Julià, sota del polígon industrial de can Prunera
264m

Coordenades:

41.37672
1.91377
409168
4581147
08295-618
Patrimoni immoble
Conjunt arquitectònic
Contemporani
Popular
XX
Bo
Inexistent
Fàcil
Residencial
Privada
Ref. Cad.: 9212214DF0891S
Adriana Geladó Prat

Conjunt arquitectònic format per tres volums aïllats disposats al voltant de la plaça dels Germans Molins Ribot. Presenten plantes rectangulars, amb les cobertes de teula àrab de quatre vessants i estan distribuïts en planta baixa i pis, amb l'excepció del volum situat a la banda de ponent, que consta d'un sol nivell i està reformat. Els altres dos volums mantenen l'aparença original i compten amb senzilles obertures rectangulars amb els emmarcaments arrebossats. Les façanes principals tenen un gran portal d'accés d'arc de mig punt i, damunt seu, hi ha dos òculs a l'alçada del pis superior. Cal destacar que al costat del portal tenen el número de l'edifici pintat (G-6 i G-7). Els paraments estan arrebossats i pintats.

L'any 1956 es va construïr la plaça dels Germans Molins Ribot amb la intenció de fer-hi els habitatges, que anaven destinats als treballadors de l'empresa Ciments Molins, que explotava (i continua explotant) una de les pedreres del municipi. Aquests habitatges eren de caire social i es regien per la llei del 15 de juny del 1954 del "Ministerio de la Vivienda". El nom de la plaça, batejada així durant el primer ajuntament democràtic, fa referència als hereus de la tercera generació de l'empresa Ciments Molins, en activitat a les pedreres de Vallirana des dels anys 20.

ASSOCIACIÓ D'AMICS DE VALLIRANA (2012). Vallirana, persones i carrers. Petita guia temàtica. [Vallirana: Inèdit].