Conjunt del carrer de l'Església, 33-35 Vallirana

Baix Llobregat
Carrer de l'Església, 33-35
Al bell mig del carrer de l'Església, davant de la rectoria
202m

Coordenades:

41.38226
1.92941
410483
4581746
08295-619
Patrimoni immoble
Conjunt arquitectònic
Contemporani
Popular
XIX-XX
Bo
Inexistent
Fàcil
Altres
Privada
Diversos propietaris
Adriana Geladó Prat

Conjunt arquitectònic format per dos edificis entremitgeres de planta rectangular amb pati posterior. Estan disposats a un nivell superior al del carrer, fet pel qual hi ha unes petites escales que donen accés còmodament als portals. Presenten cobertes de dues vessants, amb el carener paral·lel a la façana principal, i estan distribuïts en planta baixa i pis. Compten amb portals d'accés d'arc rebaixat i obertures rectangulars, totes amb els emmarcaments arrebossats. Les finestres dels pisos superiors tene els ampits motllurats. El número 33 té la façana rematada amb un ràfec de dents de serra, mentre que al número 35 el ràfec és de teula àrab. El conjunt presenta els paraments arrebossats i pintats, amb sòcols.