Sant Genís de Plegamans Palau-solità i Plegamans

Vallès Occidental
Centre Educatiu els Castanyers. C. Muntanya, 3, 08184 Palau-solità i Plegamans.
Terrenys de l'entorn església vella de Sant Genís.

Coordenades:

41.58539
2.18374
431962
4604066
08156-135
Patrimoni immoble
Jaciment arqueològic
Medieval
Romànic
X
Bo
Legal
Catàleg de béns a protegir POUM (2015), nº 8.32. APA.
Fàcil
Sense ús
Privada
2043602DG3024S0000HS
Virgínia Cepero González

Les restes de l'antiga església de Sant Genís es troben a l'interior del clos del Centre Educatiu els Castanyers, a l'entorn de l'actual capella. En superfície, només destaquen els vestigis del que es correspondria amb el mur de migdia de l'absis. Les restes conservades permeten deduir que la seva planta era de creu llatina amb unes mides de 22 metres de llargada i 8 metres d'amplada.
La façana principal era de maçoneria de pedra de riu, amb porta d'accés amb arc de mig punt i finestra en forma d'ull de bou a sobre.
Tanmateix, és molt possible, en el subsòl d'aquest indret, la presència de restes d'enterraments de la necròpolis i de construccions de la sagrera medieval o d'altres vestigis més antics.
Només una intervenció arqueològica permetria l'obtenció de dades més precises.

Fotografies: Catàleg de béns a protegir, POUM (2015).

ROIG BUXÓ, J. (ARRAGO S.L.) (2011) Catàleg de protecció del patrimoni arquitectònic i arqueològic. POUM. Palau-solità i Plegamans: Ajuntament de Palau-solità i Plegamans.