Can Gordi
Palau-solità i Plegamans

  Vallès Occidental
  Centre Educatiu els Castanyers. C. Muntanya, 3, 08184, Palau-solità i Plegamans.
  Emplaçament
  La masia forma part del conjunt del centre educatiu, té al costat altres instal·lacions.

  Coordenades:

  41.58513
  2.1845
  432025
  4604036
  Número de fitxa
  08156-14
  Patrimoni immoble
  Tipologia
  Edifici
  Medieval
  Romànic
  Modern
  Renaixement
  Contemporani
  Popular
  Segle
  XVI/XX
  Estat de conservació
  Bo
  Protecció
  Legal
  Catàleg de béns a protegir POUM 2015, nº 3.10. BCIL.
  Número inventari Generalitat i altres inventaris
  Sí, IPA.: 27528.
  Accés
  Fàcil
  Social
  Titularitat
  Pública
  Generalitat de Catalunya
  Autor de la fitxa
  Joan Vicens Tarré/Michelle Bianco Barazarte

  Masia de planta rectangular, que consta de planta baixa i pis. Formava part d'un conjunt d'edificis dels que es conserven l'era i el paller. Ha estat objecte de moltes modificacions i ampliacions al llarg del temps i, actualment, es fa difícil identificar la seva estructura original.
  És d'estructura de murs portants de maçoneria de pedra i forjats d'entrebigat de fusta, tant l'edifici principal com el paller.
  La coberta de l'edifici principal és de quatre vessants amb poca inclinació, amb teula àrab.
  La coberta del paller és inclinada, de dues vessants, amb teula àrab i carener perpendicular a la façana principal.
  A l'edifici principal, malgrat les restauracions, es conserven les obertures originals.
  En la façana principal destaquen la porta d'accés, adovellada i amb un escut a la clau, i una finestra situada a sobre d'aquesta presentant també un escut al centre de la seva llinda, així com els dos arcs de mig punt adovellats, que donen accés a l'escala de l'edifici.
  Entre la planta baixa i la planta primera hi ha una composició i ordre de les obertures, ja que totes es situen alineades. La planta segona (nivell de golfes) es diferencia de les altres dues, ja que es composa d'un seguit de finestres d'arc de mig punt de petites dimensions, creant una galeria, sense cap correspondència amb les plantes inferiors. Les façanes de l'edifici principal s'han arrebossat, modificant el seu aspecte original, exceptuant els emmarcaments de les obertures i un sòcol fet de pedra irregular. Remata la façana un ràfec que, al voladís, és força pronunciat.
  El paller o edificació annexa (antigament lligada a l'activitat agrícola) és un cos aïllat respecte a la masia. La fàbrica dels murs és de còdols amb una base de pedres més grans.

  Fotografies: Catàleg de béns a protegir, POUM (2015).

  La part més antiga de la masia correspon possiblement als segles XVI-XVII. Posteriorment, s'han anat realitzant moltes intervencions, canviant el seu aspecte original. L'última intervenció important, la qual va transformar totalment la seva fisonomia, i que és en definitiva la que ha donat l'aspecte actual del conjunt, és de principis del segle XX, conseqüència de l'activitat que va desenvolupar el Patronat de les Llibertats, dirigida per Josep Pedragosa.
  A l'interior de la casa hi ha una columna que té gravada la data 1594, i a fora una pedra corresponent a una ampliació amb la inscripció 1629.
  Sembla que l'edifici del paller fou refet en la data que figura gravada a la façana principal, 1856, sobre la ceràmica al·lusiva a Sant Antoni Abad.
  Aquestes dades ratifiquen l'origen i les intervencions posteriors d'aquesta masia.
  A meitat del segle XIX, quan la família que li donà el nom s'extingí, fou venuda en dues ocasions. Posteriorment, cap a l'any 1912 el Patronat de Llibertat, que estava dirigit pel mossèn Josep Pedragosa, la va adquirir.
  L'administració en els seus inicis corresponia al Rector de Plegamans, mossèn Jaume Vendrell, després s'encarregà un director tècnic, Àngel Grau. Cap a l'any 1920 administrà la finca Ramon Albó, destinant el seu ús a la protecció de la infància, i és quan es començà a denominar La Granja.
  Actualment es destina com a centre educatiu, i es troba sota la Protecció del Menor de la Conselleria de Justícia de la Generalitat de Catalunya, i és el Centre Educatiu els Castanyers.

  BUSQUETS i MOLAS, E. (1970) Plegamans: una història de deu segles. Barcelona.
  GENERALITAT DE CATALUNYA. DEPARTAMENT DE CULTURA (2009) Inventari del Patrimoni Arquitectònic de Catalunya (Palau-solità i Plegamans).
  ROIG BUXÓ, J. (ARRAGO S.L.) (2011) Catàleg de protecció del patrimoni arquitectònic i arqueològic. POUM. Palau-solità i Plegamans: Ajuntament de Palau-solità i Plegamans.
  VENTURA I VILA, Ll. (1985) El meu poble Palau-Solità i Plegamans. Barcelona: Planeta, cop.