Can Grau Palau-solità i Plegamans

Vallès Occidental
C. dels Joiers, 21, 08184, Palau-solità i Plegamans (Würth. Polígon Boada Vell).
08156-15
Patrimoni immoble
Edifici
Medieval
Contemporani
Popular
XV-XVI/XX
Bo
Legal
Catàleg de béns a protegir POUM 2015, nº 3.27. BPIM.
Sí, IPA: 27532.
Fàcil
Científic
Pública
Ajuntament de Palau-solità i Plegamans
Joan Vicens Tarré/Michelle Bianco Barazarte

Edifici de nova construcció sobre els fonaments d'una antiga masia. Consta de planta baixa i planta pis. En l'actualitat, de la masia original només es conserven alguns elements a mode de recordatori en la façana principal i possiblement alguns murs de pedra.
L'estructura original és de murs portants de maçoneria de pedra i forjats d'entrebigat de fusta.
La teulada és d'escassa inclinació, amb coberta de teula àrab a dues aigües i carener perpendicular a la façana.
Actualment, les façanes no guarden l'aspecte original: s'han arrebossat i pintat d'un color terròs, però s'ha deixat una franja per la part baixa a mode de sòcol de pedra, possiblement com a recordatori de l'antiga construcció.
Les obertures són totes d'una gran senzillesa. En la façana principal, la porta d'accés rectangular conserva els brancals originals, així com la llinda de fusta.
La finestra que es troba sobre la planta pis també conserva l'adovellat de pedra (és l'únic element original que es conserva en perfecte estat).
Les altres obertures, tant de la façana principal com de les façanes laterals, són totalment noves i de mides diverses.

Fotografies: Catàleg de béns a protegir, POUM (2015).

En el fogatge de Palau de l'any 1515 ja hi consta el cognom Grau. L'any 1552 s'esmenta el cognom en un llistat de noms de caps de casa
L'actual construcció és totalment nova, ja que fa pocs anys es va realitzar una reconstrucció total de l'antiga masia per trobar-se en molt mal estat de conservació. Només la finestra que es troba a la façana principal, i les restes de pedra de la porta d'entrada són originals de la masia enderrocada.
Actualment aquesta masia és propietat de l'Ajuntament, i es troba en concessió administrativa a favor de l'empresa Würth.

AA.DD. (1982) Gran Geografia Comarcal de Catalunya. Barcelona: Fundació Enciclopèdia Catalana.
BUSQUETS i MOLAS, E. (1970) Plegamans: una història de deu segles. Barcelona.
GENERALITAT DE CATALUNYA. DEPARTAMENT DE CULTURA (2009) Inventari del Patrimoni Arquitectònic de Catalunya (Palau-solità i Plegamans).
ROIG BUXÓ, J. (ARRAGO S.L.) (2011) Catàleg de protecció del patrimoni arquitectònic i arqueològic. POUM. Palau-solità i Plegamans: Ajuntament de Palau-solità i Plegamans.
ZORILLA I GINÉ, M. "Les masies (X). Can Grau". Qu4trepins. Quaderns de Cultura, 6. Palau-solità i Plegamans: Ajuntament de Palau-solità i Plegamans.