Barri de Sant Roc Palau-solità i Plegamans

Vallès Occidental
Barri de Sant Roc
Intersecció del carrer de les Torres amb el de la Font.

Coordenades:

41.59617
2.1714
430945
4605273
08156-136
Patrimoni immoble
Jaciment arqueològic
Medieval
XII-XIV
Bo
Legal
Catàleg de béns a protegir POUM (2015), nº 8.33. APA.
Fàcil
Sense ús
Privada
08155A001000240000PH
Virgínia Cepero González

Es tracta dels vestigis d'una construcció feta amb maçoneria de carreus de pedra ben escairats, lligats amb morter de calç i ordenats en filades horitzontals paral·leles, que configuren un aparell de factura medieval (datable entre el segle XII i XIV). Només s'observen dos murs perpendiculars que sobresurten del talús, i que formen un angle en una zona de canvi de pendent del terreny.
Un dels murs presenta un arc fet amb carreus que crea una cavitat, actualment mig colgada per la terra. Es desconeix la seva utilitat.
També es pot observar com el mur paral·lel a les corbes de nivell tenia continuïtat més enllà del mur que el subjecta perpendicularment, però que aquest ha estat esfondrat o es troba colgat de terres.
La neteja de terres i de la vegetació que cobreixen i rebleixen aquesta antiga i sòlida construcció, permetria determinar la seva morfologia, característiques físiques i entitat.
Tot i que no es pot assegurar l'ús d'aquest element, probablement feia de contenció del cabal d'aigua provinent de la zona més elevada del terreny, a manera de bassa o cisterna, canalitzar-la i fer moure alguna construcció hidràulica tipus molí, o fins i tot podria correspondre a la mateixa estructura del cos del molí, concretament la seva part inferior on hi hauria les rodes.

Fotografies: Catàleg de béns a protegir, POUM (2015).

ROIG BUXÓ, J. (ARRAGO S.L.) (2011) Catàleg de protecció del patrimoni arquitectònic i arqueològic. POUM. Palau-solità i Plegamans: Ajuntament de Palau-solità i Plegamans.