Sant Genís de Plegamans, església vella. Palau-solità i Plegamans

Vallès Occidental
Centre Educatiu els Castanyers. C. Muntanya, 3, 08184 Palau-solità i Plegamans.
Al costat de Can Gordi.
08156-35
Patrimoni immoble
Edifici
Romànic
Contemporani
XI/XX
Dolent
Ja no es conserven pràcticament restes de l'edifici primitiu.
Legal
Catàleg de béns a protegir POUM (2015), nº 2.02. BCIL.
Sí, IPA.: 32521.
Fàcil
Sense ús
Pública
Generalitat de Catalunya
Joan Vicens Tarré/Michelle Bianco Barazarte

Sant Genís és un petit edifici de factura contemporània construït sobre les restes de l'antiga capella d'origen romànic.
És un edifici d'una sola nau de planta rectangular, de 8 m per 5 m, amb dues entrades.
La coberta és inclinada a dues vessants, amb teula àrab i carener perpendicular a la façana principal.
S'observen restes de l'antiga església romànica, entre les que destaca, a l'angle esquerre de la façana principal, una columna amb un capitell que presenta un angelet esculpit amb una inscripció.
A la façana lateral hi ha una porta de servei d'entrada en arc de mig punt i, seguint l'eix vertical, un petit campanar d'espadanya de paret, mentre que les dues façanes restants són opaques.
L'interior està format per una sola sala on l'altar es situa al fons amb un petit esglaó.
Actualment, serveix de magatzem de mobiliari del Centre Educatiu "Els Castanyers" i està pendent de rehabilitació.
Antigament formava part d'un edifici més gran, els fonaments del qual estan soterrats.

La primera referència històrica de l'església de Sant Genís és de l'any 1013, en un document del cartulari de Sant Cugat del Vallès, en el qual figura "...ipso vallo de S. Genesii". L'any 1121, el temple va ser consagrat per Sant Oleguer. Va arribar fins al segle XX com l'única església que es trobava a les terres de Plegamans.
Malauradament, va ser cremada dues vegades durant la Guerra Civil i, finalment, va desaparèixer.
El que resta ara és una petita part del que va ser l'església de Sant Genís, els fonaments de la qual estan soterrats.
Actualment la capella forma part del Centre Educatiu Els Castanyers.

GENERALITAT DE CATALUNYA. DEPARTAMENT DE CULTURA (2009) Inventari del Patrimoni Arquitectònic de Catalunya (Palau-solità i Plegamans).
ROIG BUXÓ, J. (ARRAGO S.L.) (2011) Catàleg de protecció del patrimoni arquitectònic i arqueològic. POUM. Palau-solità i Plegamans: Ajuntament de Palau-solità i Plegamans.