Entorn del Castell Palau-solità i Plegamans

Vallès Occidental
Castell de Plegamans
Entorn immediat dels jardins i camps al voltant del castell.

Coordenades:

41.58395
2.18289
431890
4603907
08156-134
Patrimoni immoble
Jaciment arqueològic
Neolític
Edats dels Metalls
Ibèric
Romà
Dolent
El seu estat de conservació és indeterminat, tot i que és probable que sigui dolent.
Legal
Catàleg de béns a protegir POUM (2015), nº 8.31. APA.
Fàcil
Sense ús
Privada
Diversos propietaris
Virgínia Cepero González

L'entorn del castell, degut a la seva posició estratègica i elevada sobre la vall, i a les restes antigues que s'han trobat molt a la vora (del neolític, de l'època del bronze, ibèrica i romana), cal considerar-la com a àrea d'expectativa arqueològica, ja que és probable l'existència de restes en aquestes circumstàncies, degut a que les antigues implantacions s'ubicaven en posicions topogràfiques estratègiques.
Es desconeix la tipologia, cronologia i conservació del jaciment. Només una intervenció arqueològica permetria l'obtenció de dades més precises. Tanmateix, és probable, tenint en compte les troballes a les proximitats, que la seva cronologia correspongui al neolític, l'època del bronze, ibèrica i romana.

Fotografies: Catàleg de béns a protegir, POUM (2015).

ROIG BUXÓ, J. (ARRAGO S.L.) (2011) Catàleg de protecció del patrimoni arquitectònic i arqueològic. POUM. Palau-solità i Plegamans: Ajuntament de Palau-solità i Plegamans.