Rectoria de Sant Julià Sassorba Gurb

  Osona
  Parròquia de Sant Julià Sassorba
  A 2400 metres per pista asfaltada de la carretera C-154, punt quilomètric 6'750.

  Coordenades:

  41.95101
  2.18339
  432318
  4644659
  08100-39
  Patrimoni immoble
  Edifici
  Modern
  Contemporani
  XVIII-XIX
  Bo
  Legal
  Normes subsidiàries de planejament de Gurb, 2002.
  Fàcil
  Residencial
  Pública
  Ref.Cad: 000301900DG34C
  Jordi Compte

  La rectoria de Sant Julià Sassorba es troba adossada a l'oest de l'església de Sant Julià Sassorba, a l'extrem nord-est de l'atiplà ubicat entre la riera de Sant Bartomeu i el torrent de Sant Julià.
  Es tracta d'un edifici de mitjanes dimensions, format per dos volums adossats de planta baixa, primer pis i golfes, bastits amb murs de maçoneria de pedra amb cantonades delimitades amb carreus treballats. La teulada és de doble vessant amb aigües a les façanes principal i posterior.
  La façana principal, orientada al sud, mostra dues parts diferenciades. A nivell de planta baixa destaca una espitllera emmarcada amb monòlits de pedra treballada i un portal emmarcat amb pedra motllurada i al primer pis un balcó emmarcat amb pedra treballada. La resta d'obertures de la façana estan emmarcades amb llinda de fusta i brancals de pedra treballada en uns casos i maó en els altres.
  La façana oest conté únicament una porta emmarcada amb pedra treballada i llinda de fusta.
  La façana nord té un cos adossat que forma una terrassa a nivell de primer pis en la que es troba una cisterna de planta quadrada bastida amb murs de maçoneria de pedra. Pròpiament a la façana hi ha diverses obertures a cada un dels volums, les del volum oest emmarcades amb maó i les del volum est amb maó i llinda de fusta.
  La façana est es troba parcialment adossada a l'església. En la part que queda visible, amb restes d'arrebossat, hi ha diverses obertures tapiades, entre les que sobresurt un ampit de pedra motllurada amb l'anagrama IHS i una creu inscrits.