Mas Martí Gurb

  Osona
  Parròquia de Sant Julià Sassorba
  A 4400 metres per pista asfaltada i pista forestal de la carretera C-154, punt quilomètric 6'750.

  Coordenades:

  41.96092
  2.17206
  431390
  4645769
  08100-38
  Patrimoni immoble
  Edifici
  Modern
  XVIII
  Bo
  Legal
  Normes subsidiàries de planejament de Gurb, 2002.
  Fàcil
  Residencial
  Privada
  Ref.Cad: 08099A02200052
  Jordi Compte

  El mas Martí es troba situat a l'extrem oest de la parròquia de Sant Julià Sassorba i del terme municipal de Gurb, en una zona força plana dins la profunda vall de la riera de Sant Bartomeu, situada a l'oest de la masia.
  Es tracta d'una masia de mitjanes dimensions formada per un volum principal de planta baixa i primer pis amb volums ampliats a banda i banda. Està bastida amb murs de maçoneria de pedra amb cantonades delimitades amb carreus treballats. La teulada és de doble vessant amb aigües a les façanes laterals.
  La façana principal, orientada al sud, conté a nivell de planta baixa un portal emmarcat amb pedra bisellada al que s'accedeix a través d'uns graons de pedra. Al primer pis hi ha una finestra emmarcada amb pedra bisellada i ampit motllurat, amb una petita motllura a la base dels brancals i decoració d'arc conopial a la llinda sobre la que hi ha una creu inscrita. Sota la finestra hi ha dos carreus integrats al mur que formen una estreta espitllera entre finestra i portal. A la part dreta hi ha un rellotge de sol molt erosionat. A la dreta de la façana hi ha el volum adossat en aquesta part, amb un portal emmarcat amb pedra treballada i llinda de fusta i diverses espitlleres a la planta baixa i una galeria reformada al primer pis formada per dues obertures d'arc de mig punt. A l'esquerra de la façana hi ha el volum adossat a l'oest, completament reformat. Adossat perpendicularment a la cantonada est de la façana hi ha un mur de maçoneria de pedra amb un portal, l'únic element conservat d'una antiga lliça.
  La façana est es troba dominada pel volum adossat a l'est i parcialment arrebossada. Conté tres finestres emmarcades amb obra vista a cada nivell, dues de les quals amb llinda de pedra al primer pis i la resta amb llinda de fusta.
  La façana nord conté tres espitlleres emmarcades amb pedra treballada i un portal emmarcat amb obra vista i llinda de fusta a la planta baixa i fins a set obertures al primer pis, totes emmarcades amb obra vista i algunes amb llinda de pedra.
  La façana oest mostra dues parts diferenciades. A la dreta hi ha el volum adossat, completament reformat, i a l'esquerra dos contraforts de maçoneria de pedra a la planta baixa i una finestra emmarcada amb obra vista al primer pis.
  Uns metres al sud de l'edifici hi ha una estructura de dos nivells bastida amb murs de maçoneria de pedra a la part inferior i d'obra vista a la resta, i coronada amb teulada de doble vessant.

  El Martí es troba documentada en els llistats de cases que pagaven talla a la parròquia de Sant Julià Sassorba dels anys 1656, 1661, 1681, 1719 i 1738.

  AADD (2002). Gurb. Un poble arrelat a la terra. Edicions Àlber.