Escoles de Sant Julià Sassorba Gurb

  Osona
  Parròquia de Sant Julià Sassorba
  A 2200 metres per pista asfaltada i pista forestal de la carretera C-154, punt quilomètric 6'750.

  Coordenades:

  41.94816
  2.18365
  432337
  4644343
  08100-40
  Patrimoni immoble
  Edifici
  Contemporani
  XX
  Bo
  Legal
  Normes subsidiàries de planejament de Gurb, 2002.
  Fàcil
  Social
  Privada
  Ref.Cad: 08099A02300034
  Jordi Compte

  Les escoles de Sant Julià Sassorba es troben situades a l'extrem est de l'altiplà on es troba l'església de Sant Julià Sassorba, al sud d'aquesta i al nord del Pla de Sant Julià, enmig d'un petit alzinar.
  Es tracta d'un edifici de mitjanes dimensions format per un volum principal de planta baixa i primer pis amb teulada de doble vessant amb aigües a les façanes laterals, un volum d'un sol nivell adossat a l'oest amb teulada de doble vessant amb orientació contrària i dos cossos adossats al sud i a l'est. L'edifici està bastit amb murs de pedres treballades disposades a filades regulars, de manera que totes les obertures queden emmarcades amb pedra treballada, i totes compten amb arc de descàrrega de pedra integrat al mur.
  La façana principal, orientada a l'est té un cos adossat al davant, coronat amb una teulada de doble vessant, que forma un porxo de sostre alt. Està sustentat per quatre pilars de pedra, més amples a la base que a l'extrem superior, on hi ha un monòlit de pedra bisellada a mode de capitell. Pròpiament a la façana hi ha una finestra i dues portes.
  La façana sud queda dominada per un cos adossat amb teulada de tres vessants que sobresurt del volum principal formant un porxo de sostre alt i lleugerament aixecat del nivell del terra. Aquest cos es troba sustentat per sis pilars de pedra de la mateixa tipologia que els de la façana principal. Pròpiament a la façana hi ha dues portes i dos grans finestrals. A l'esquerra hi ha el volum adossat a l'oest, amb una porta d'arc de mig punt i dues finestres.
  La façana oest es troba dominada pel volum adossat, amb únicament una finestra. A pocs metres de la façana hi ha un pou de planta quadrada bastit amb murs d'obra vista i coronat amb teulada d'una vessant.
  La façana nord conté una estructura adossada a nivell de planta baixa i dues finestres al primer pis.
  Al voltant de les escoles hi ha un recinte tancant ocupat per un alzinar on es troben algunes alzines de notables dimensions.

  Les escoles de Sant Cristòfol de Vespella van ser construïdes els mateixos anys que les de Sant Julià Sassorba utilitzant també els mateixos plànols. Són, doncs, idèntiques.

  Les escoles de Sant Julià Sassorba van ser bastides en la dècada dels anys 30 del segle XX en el marc del programa renovador de l'escola del Ministeri d'Educació de la Segona República.

  AADD, (1982). "Les escoles de Gurb i la seva història". dins revista Festa Major de Gurb. 1982.