El Julià Gurb

  Osona
  Parròquia de Sant Julià Sassorba
  A 2100 metres per pista asfaltada i pista forestal de la carretera C-154, punt quilomètric 6'750.

  Coordenades:

  41.94266
  2.18207
  432200
  4643733
  08100-41
  Patrimoni immoble
  Edifici
  Contemporani
  XIX
  Bo
  Legal
  Normes subsidiàries de planejament de Gurb, 2002.
  Fàcil
  Residencial
  Privada
  Ref.Cad: 08099A02300043
  Jordi Compte

  El Julià es troba situada a la meitat est de l'altiplà on es troba l'església de Sant Julià Sassorba, al sud del Pla i al nord-est de València.
  Es tracta d'una masia de mitjanes dimensions formada per un volum de planta baixa i primer pis i diverses estructures adossades a banda i banda. Està bastida amb murs de maçoneria de pedra amb molt morter i cantonades delimitades amb carreus treballats. La teulada és de doble vessant amb aigües a les façanes principal i posterior.
  La façana principal, orientada al sud, conté tres obertures per nivell. A la planta baixa hi ha dos portals, un dels quals emmarcat amb maó i llinda de fusta i una finestra emmarcada amb maó i llinda de fusta. Al primer pis hi ha tres finestres, totes emmarcades amb maó i llinda de fusta. A la dreta hi ha un cobert adossat i a l'esquerra una estructura bastides amb murs d'obra vista i coronada amb teulada de doble vessant.
  La façana oest es troba dominada per l'estructura adossada, amb la part central del mur bastida amb maçoneria de pedra. Per sobre s'observa una part del volum principal amb una finestra.
  La façana nord es troba dominada per estructura adossades a nivell de planta baixa, bastides amb murs d'obra vista i teulada d'una vessant. Per sobre s'observa una part del volum principal amb dues finestres, una de les quals emmarcada amb maó i llinda de fusta i una estructura d'obra vista adossada que correspon a l'antiga comuna.
  La façana est té al davant un cobert adossat. Pròpiament a la façana hi ha cinc obertures, quatre finestres i una porta, dues de les quals emmarcades amb pedra treballada i llinda de fusta. Just davant la porta hi ha un pou de planta quadrada bastit amb murs d'obra vista i coronat amb una teulada petita de doble vessant.

  El Julià es troba documentada al voltant de l'any 1415, en un llistat de cases de la parròquia de Sant Julià Sassorba, i en el fogatge de 1497.

  AADD (2002). Gurb. Un poble arrelat a la terra. Edicions Àlber.
  IGLÉSIES, Josep (1992). El fogatge de 1497. Estudi i transcripció. Dalmau.