Portal de l'Hospital Calaf

Anoia
Carrer de Xuriguera. 08280 Calaf
Es troba entre el carrer de Xuriguera i el del Carme, a tocar de l'Hospital
692

Coordenades:

41.73345
1.5101
376095
4621255
08031-13
Patrimoni immoble
Element arquitectònic
Modern
XVI
Regular
L'estat de conservació és millorable. Caldria una intervenció de restauració a curt termini, per tal de consolidar el parament i eliminar les herbes.
Legal
  • BCIN
  • National Monument Record
  • Defensa
BCIN, 571-MH / R-I-51-5219/ Decret / 22/04/1949 / BOE / 05/05/1949
IPA: 651
Fàcil
Ornamental
Pública
Ajuntament de Calaf
Jordi Seró i Ferrer. IN SITU Patrimoni i Turisme

Es troba ubicat a tocar de l'antic hospital, entre els carrers de Xuriguera i el Carme. Es tracta d'un portal adovellat de mig punt amb dinou dovelles i clau. Un sector del portal es troba a l'interior d'un edifici, amagant part de les dovelles. La part més visible del portal s'orienta al carrer del Carme. A la part interior hi destaca el cap-i-alt anomenat de Marsella, amb arc escarser, que permetia l'obertura de les dues fulles de la porta. No s'aprecia que la presència de les pollegueres, o forats on girava l'eix que obria i tancava les portes.

Diferents historiadors assenyalen l'any 1584 com la data en la qual es van reconstruir els portals de la vila i per tant, les muralles. Malgrat que no hi ha dubte que en aquesta data es van produir obres, sobretot en el portal del Vall ( el carrer del Carme s'anomenava anteriorment carrer del Vall, degut a que en aquest indret hi havia un fossar ), sembla que la reconstrucció comença anys abans. D'aquesta manera observem que es parla de diferents actuacions fetes l' any 1571, com un "preufet" per construir un nou portal, uns adobs fets a un pany i també que s 'havien tapiat els portals de la Vall i del Xuriguera. També, una de les anotacions del Racional esmenta que s'han de tirar pedres del portal nou de Sant Jaume, al portal vell. Tot això ens fa suposar que no sols es va tractar d'una reconstrucció, sinó que també hi va haver un eixamplament de les muralles per encabir el creixement urbanístic que s'havia produït al llarg de la centúria. D'aquesta manera podem dir que, un cop acabades les obres, van quedar a la nostra vila 5 portals. Un era interior, el de l'hospital, el qual encara existeix, i segurament havia estat porta d' entrada d'una primitiva muralla que només hauria encerclat del carrer Xuriguera fins al castell. Els altres quatre eren els següents: El portal del Vall, situat al final del carrer del Carme i que era la porta d'entrada de la banda Oest; el de Sant Jaume, situat aproximadament a la casa Giralt, on actualment hi ha l'administració de loteria. Era l'entrada Sud de la població i va desaparèixer l'any 1861; el Portal Nou, situat al carrer de Sant Antoni i per tant, l'entrada de la banda Est. S'anomenava d'aquesta manera perquè fins el segle XIX el carrer de Sant Antoni es deia carrer Nou. Probablement la seva ubicació era més o menys davant el carreró que va a les Portelles, j a que en l' Acta de l'Ajuntament de l'any 1884 en la que es va acordar de tirar-lo aterra, s'hi llegeix que darrera del portal hi havia un passatge que podria ésser el carreró esmentat; i hem deixat pel darrer el portal del Xuriguera, anomenat també del Cadiraire, l'altre que encara resta dempeus i que era l' entrada Nord de la població.

MAS PARÉS, J. (s.f.). Història de Calaf. Calaf: Ajuntament de Calaf, p. 26