Portal del Carme
Calaf

  Anoia
  Plaça Gran. 08280 Calaf
  Emplaçament
  Comunica la Plaça Gran amb el carrer del Carme.
  688

  Coordenades:

  41.73396
  1.51081
  376155
  4621310
  Número de fitxa
  08031-9
  Patrimoni immoble
  Tipologia
  Element arquitectònic
  Modern
  Segle
  XVI
  Any
  1580
  Estat de conservació
  Bo
  Protecció
  Legal
  BCIN
  National Monument Record
  Defensa
  BCIN, 571-MH / R-I-51-5219/ Decret / 22/04/1949 / BOE / 05/05/1949
  Número inventari Generalitat i altres inventaris
  IPA: 651
  Accés
  Fàcil
  Estructural
  Titularitat
  Privada
  6214201CG7261S
  Autor de la fitxa
  Jordi Seró i Ferrer. IN SITU Patrimoni i Turisme

  Antic portal que uneix el carrer del Carme amb la plaça Gran. Era l'accés al nucli des de la banda oest. L'accés que dóna a la plaça gran està format per un arc carpanell de grans dimensions obrat amb carreus de pedra ben treballada, i amb una dovella o clau central diferent de la resta de carreus. Són ben visibles les impostes entre l'arc i les columnes. L'interior s'hi pot observar l'embigat de fusta que suporta l'edifici que hi ha sobre del portal. Aquest edifici presenta diverses finestres a la façana de la plaça gran i la que dóna al carrer del Carme. A l'interior del portal, hi trobem l'accés a l'edifici amb una entrada amb brancals de pedra i llinda de fusta de grans dimensions. L'accés del carrer del Carme, no presenta cap tipus d'arc, possiblement fou reemplaçat pel cos que s'hi va construir.

  Diferents historiadors assenyalen l'any 1584 com la data en la qual es van reconstruir els portals de la vila i per tant, les muralles. Malgrat que no hi ha dubte que en aquesta data es van produir obres, sobretot en el portal del Vall ( el carrer del Carme s'anomenava anteriorment carrer del Vall, ja que en aquest indret hi havia un fossar ), sembla que la reconstrucció comença anys abans. D'aquesta manera observem que es parla de diferents actuacions fetes l' any 1571, com un "preufet" per construir un nou portal, uns adobs fets a un pany i també que s'havien tapiat els portals de la Vall i del Xuriguera. També, una de les anotacions del Racional esmenta que s'han de tirar pedres del portal nou de Sant Jaume, al portal vell. Tot això ens fa suposar que no sols es va tractar d'una reconstrucció, sinó que també hi va haver un eixamplament de les muralles per encabir el creixement urbanístic que s'havia produït al llarg de la centúria. D'aquesta manera podem dir que, un cop acabades les obres, van quedar a la nostra vila 5 portals. Un era interior, el de l'hospital, el qual encara existeix, i segurament havia estat porta d'entrada d'una primitiva muralla que només hauria encerclat del carrer Xuriguera fins al castell. Els altres quatre eren els següents: El portal del Vall, situat al final del carrer del Carme i que era la porta d'entrada de la banda Oest; el de Sant Jaume, situat aproximadament a la casa Giralt, on actualment hi ha l'administració de loteria.

  MAS PARÉS, J. (s.f.). Història de Calaf. Calaf: Ajuntament de Calaf, p. 26