Casa Cortadellas Calaf

Anoia
Carrer Sant Jaume nº 2 08280 Calaf
Ubicat al carrer Sant Jaume, a tocar de la Plaça Gran.
687

Coordenades:

41.73378
1.51116
376184
4621290
08031-8
Patrimoni immoble
Edifici
Contemporani
Neoclàssic
Popular
XVIII
Bo
Legal
BCIL
IPA: 4286
Fàcil
Residencial
Privada
6214205CG7261S
Jordi Seró i Ferrer. IN SITU Patrimoni i Turisme

És un dels edificis més importants del municipi arquitectònicament, per molts dels elements arquitectònics o objectes singulars que s'hi poden trobar, però sobretot també dins la simbologia del que representa per Calaf.
D'estil neoclàssic, té 3 cossos ben diferenciats, un primer que dóna al carrer de Sant Jaume, , un central amb un pati interior, i un posterior que dóna a un espai obert a tocar del carrer Portelles de Sant Jaume.
A la façana del carrer Sant Jaume, presenta planta baixa, dues plantes de pis, i golfes. Es troba perfectament integrat en la trama urbana, i en simetria amb els edificis adjacents. Els murs són de carreus de pedra ben treballada en disposició horitzontal.
A la planta baixa hi trobem dues entrades on es pot accedir a l'edifici, i una altra tapiada. Cal destacar-hi en les tres unes pilastres estriades. En la porta central, s'hi observa un picaporta senzill de forja amb la data de 1799.
A les dues plantes de pis, s'hi observa una mateixa distribució d'obertures amb balcó de forja, que es caracteritzen per contorns ben motllurats. Els balcons de la primera planta de pis, són més llarg que els de la segona planta de pis.
A la zona de golfes, hi trobem tres obertures rectangulars a mode de finestra, amb simetria amb la resta d'obertures de la façana.
Remata la façana una cornisa amb un ràfec dentat d'una sola filada.
Conserven a l'interior l'antic mobiliari i una notable biblioteca i arxiu.

Es coneix també amb el nom de Casa Satorras

Aquesta casa, també coneguda com a cal Satorras era d'aquestes dues famílies, les quals van protagonitzar una nissaga comercial, i van crear l'anomenada Companyia de Calaf, que feia importants intercanvis comercials amb l'Aragó i que posteriorment també va participar en negocis amb les colònies americanes En l'època de la tercera guerra carlina la casa va patir un bombardeig d'artilleria que va provocar la mort d'una filla de la casa. Al segle XX va ser la farmàcia de la vila.

MAS PARÉS, J. (s.f.). Història de Calaf. Calaf: Ajuntament de Calaf, p. 49