Casa del Carrer Sant Jaume nº 6 Calaf

Anoia
Carrer Sant Jaume nº 6. 08280 Calaf
Es troba al carrer Sant Jaume, quasi a tocar de la Plaça Gran
686

Coordenades:

41.7337
1.51133
376198
4621281
08031-7
Patrimoni immoble
Edifici
Modern
XVII-XVIII
Regular
L'estat de conservació és òptim. Cal esmentar que s'haurien de dur tasques de manteniment en la façana per tal de conservar-ho de cara al futur.
Inexistent
Fàcil
Residencial
Privada
6214207CG7261S
Jordi Seró i Ferrer. IN SITU Patrimoni i Turisme

Edifici entre mitgeres de planta baixa, i dues plantes de pis. Es troba perfectament integrat en la trama urbana, i en simetria amb els edificis adjacents. Els murs són de carreus de pedra ben treballada en disposició horitzontal. La coberta és a dues vessants ( nord-sud), amb teula àrab.
Presenta dues entrades a la planta baixa amb brancals i llindes de pedra que es troben en un estat de conservació millorable. L'entrada de l'esquerra és l'accés habitual a l'habitatge, i la de la dreta donava pas a la planta baixa.
A la planta de pis, hi trobem un balcó amb barana senzilla de forja i part inferior amb rajola decorada. S'hi accedeix per una entrada amb brancals i llinda de pedra ben treballada. A la seva dreta, una finestra amb les mateixes característiques i amb ampit de pedra.
A la darrera planta de pis, cal destacar-hi dues finestres idèntiques a la de la planta inferior. Culmina la façana un senzill ràfec de tres filades.

Per la seva tipologia constructiva, correspondria a uns dels edificis més antics del carrer de Sant Jaume.