Cal Sinoga Calaf

Anoia
Carrer del Carme nº 4. 08280 Calaf
687

Coordenades:

41.73372
1.51044
376124
4621284
08031-14
Patrimoni immoble
Edifici
Renaixement
Popular
XVI-XVIII
Bo
Inexistent
IPA: 6712
Fàcil
Residencial
Privada
6214101CG7261S
Jordi Seró i Ferrer. IN SITU Patrimoni i Turisme

Es troba ubicat entre el carrer del Carme i el carrer del Forn. Edifici de grans dimensions format per diferents cossos fruit de diferents ampliacions i restauracions al llarg del temps. Tot i aquestes modificacions, conserva encara elements exteriors amb un cert interès. Es troba a diferents alçades (a causa del desnivell dels carrers), essent la façana del carrer del Carme la que se situa més avall. Presenta doncs, planta baixa, dues plantes de pis i golfes. Els murs estan fets amb carreus irregulars de pedra disposats en filades horitzontals, on són més visibles a la façana del carrer del Carme, ja que la resta de façanes es troben arrebossades (exceptuant una part del carrer del Forn).
Al carrer del Carme s'hi poden observar els elements més interessants, i que més ens poden recordar a l'aspecte original de l'edifici. A la planta baixa, hi ha una entrada amb brancals i gran llinda de pedra. Tot just a sobre d'aquesta, hi trobem un petit arc de descàrrega. A la resta de la façana hi trobem diverses finestres senzilles, però cal destacar-n'hi algunes amb brancals esgrafiats i una amb llinda de pedra amb un arc conopial esgrafiat a tall decoratiu. Al costat d'aquesta, trobem una balustrada de pedra ben treballada, però tapiat l'espai interior, essent només visible la part exterior adossada al mur.
La façana del carrer del Forn, presenta una entrada senzilla a la planta baixa i diverses obertures repartides per la façana. Cal destacar-hi el gruix del mur que es pot observar en les obertures. La façana es troba arrebossada. Salva part del desnivell del carrer amb unes escales que condueixen a una part més elevada del carrer del Forn.
Trobem un altre accés ubicat al carrer del Carme, que dóna a un cos adossar a l'edifici principal. Presenta una entrada a la planta baixa, balcó senzill a la planta de pis, i una petita finestra a la darrera planta. La mateixa distribució es dóna al cos adossat, però tant l'accés com el balcó, són de dimensions més petites.

El seu nom ens podria indicar que en aquest punt hi hagués hagut una sinagoga, ja que la casa es troba ubicada en l'antic Call Jueu de Calaf, o si més no, la zona on hi residien.