Parrot de la Carretera Sant Salvador de Guardiola

Bages
Raval del Parrot
Ctra de can Maçana (BP-1101) al Km. 9,3 camí asfaltat en direcció oest cap al Parrot, uns 300 m.
419

Coordenades:

41.66539
1.77605
398105
4613350
08098-97
Patrimoni immoble
Edifici
Popular
Modern
Contemporani
XVIII-XX
Regular
Exterior de la casa una mica deteriorat
Legal
Catàleg de masies (núm. 057)
Fàcil
Residencial
Privada
08097A015000280000EP
Jordi Piñero Subirana

Antiga casa de pagès que ha donat nom a tot el raval d'aquesta zona, situada al costat del camí que comunica el poble de Guardiola amb la carretera de can Maçana. Es tracta d'una casa senzilla i de dimensions modestes, feta amb pedra i tàpia, però que ha conservat força bé la tipologia originària. L'habitatge consisteix en un cos de planta rectangular, amb un cobert a la part de llevant que li dona una forma de L. Té planta baixa, un pis i golfes, amb coberta a dues aigües. La façana principal, encarada a migdia, és molt sòbria. Hi trobem un portal amb llinda de fusta que dóna accés a la planta baixa, diverses finestres de petites dimensions i un segon portal, més modern, per accedir a la planta superior. Antigament els habitants de la casa havien d'utilitzar una escala vertical i entraven al pis per un forat amb trapa. La planta baixa conserva al seu interior les voltes de pedra. En l'antic celler hi queda l'espai que ocupaven dues tines, mentre que una tercera tina està adossada a la part posterior de la casa, junt a una terrasseta. El cobert de llevant havia estat la pallissa i acollia també la instal·lació de la premsa.
Actualment el recinte té un cobert més gran a la part sud que serveix com a garatge, junt amb una casa de nova construcció. Anteriorment en aquest sector hi havia les corts. A l'angle sud-est hi ha un tancat amb una porta reixada que data de l'any 1928.

Aquesta és la casa més antiga del lloc i la que dóna nom al raval del Parrot. Aquest cognom és d'origen francès, i podria relacionar-se amb la immigració occitana del segle XVII. Molt possiblement la casa és originària del segle XVII o principis del XVIII. Els anys 1770-1771 a les terres del mas s'hi va originar el raval conegut amb el nom del Parrot. Sembla ser que els grans masos de la zona, cal Miralda i el Brunet, no cedien els seus terrenys per fer-hi nous establiments, de manera que les cases del nou barri es van haver de fer en terres del mas Parrot de la Carretera. Concretament, el propietari del mas era Josep Llobet, que va ser qui va signar les escriptures cedint peces de terreny, normalment d'un quartà, perquè s'hi edifiquessin les cases. Les terres estaven subjectes a la senyoria de la comtessa Maria Isabel Dalmau. La majoria de les cases pagaven un cens anual en espècies als propietaris del mas, menys unes poques que havien adquirit la plena propietat. Les primeres inscripcions en algunes llindes de les cases són d'aquests anys: 1770 (cal Devesà), 1771 (cal Vilomara, cal Valentinet). Ja al segle XX, Josep Llobet, pare de l'actual propietari del Parrot, va redimir tots els censos.
Un altre edificació en terres del mas Parrot és l'antic hostal del Brunet, al peu de la carretera de can Maçana. En un document conservat a la casa el 1833 s'autoritza a Jaume Llobet, aleshores propietari, a tenir-hi hostal i taverna. Llobet declara que ell mateix va fer construir aquest edifici, i la concessió s'aprova amb una entrada de 200 reals i un cens anual de 20 reals.
Un altre establiment en terres del mas Parrot és la casa de ca la Maria, veïna de l'Hostal.
Els actuals propietaris del Parrot de la Carretera encara mantenen el cognom Llobet. Pels volts de 1973 van construir el nou habitatge on actualment resideixen.

OLIVER, Xènia; PEÑARANDA, Judit (2012). Història de ca l'Escorsell. Treball de recerca de 2n de Batxillerat. Institut Pius Font i Quer, Manresa.
BERRYSAR, S.L.; Diputació de Barcelona (2010). Pla especial de catalogació de masies i cases rural en sòl no urbanitzable. Ajuntament de Sant Salvador de Guardiola (núm. 057).