Les Tines Sant Salvador de Guardiola

Bages
Raval del Parrot
Carretera de can Maçana (BP-1101), al km. 8,5 camí direcció est uns 800 m.
445

Coordenades:

41.65885
1.78442
398792
4612614
08098-98
Patrimoni immoble
Edifici
Popular
Medieval
Contemporani
Modern
XIII-XX
Dolent
Masia en procés de ruïna
Legal
Catàleg de masies (núm. 083)
Restringit
Sense ús
Privada
08097A005000060000EF
Jordi Piñero Subirana

Masia de dimensions mitjanes actualment en procés de ruïna. Es troba molt ben emplaçada en un altiplà amb excel·lents vistes a Montserrat. És un mas d'origen medieval, però l'aspecte actual correspon bàsicament a una remodelació i ampliació que s'hi va fer probablement a principis del segle XX. Es tracta d'una construcció de planta rectangular molt allargassada, formada per tres cossos, els dels dos extrems lleugerament més alts, com si fossin torres. Consta de planta baixa més i un pis, amb coberta a doble vessant, que en bona part s'ha esfondrat. Encarada a migdia, l'àmplia façana principal té un pati un pati davanter tancat amb una reixa de ferro forjat i amb un portal, probablement dels anys 1930. La base del mur de la façana, així com algunes petites finestres emmarcades amb llindes i brancals de pedra, semblen antics. Posteriorment s'hi van obrir noves finestres i tres balconets al pis superior. A la planta baixa hi havia el celler, on encara es conserven restes d'alguna bóta de fusta i una tina. El cos més occidental i el central es troben interiorment esfondrats, mentre que el cos oriental, de construcció més recent, encara conserva les estances d'un habitatge probablement de començaments de segle XX. En aquest cos hi ha una galeria. A la part posterior, entremig de la vegetació que cobreix la façana, s'hi entreveuen diverses portes i finestres emmarcades amb pedra o maó. El conjunt té coberts adossats a la part de llevant i un altre cobert aïllat a ponent, al costat d'una gran bassa excavada al terreny.

Als pilars del portal al pati davanter sembla endevinar-s'hi la inscripció d'una data: "Año 1933"?
Accés restringit amb cadenes als camins.

Segons J. CAPDEVILA (2006: 79), en època medieval aquest mas era conegut amb el nom de Vitalis. L'any 1282 Pere Vilardell, pagès de Marganell, compra el mas Vitalis a Guillem Vidal, i el castlà de Guardiola li redimeix el pagament del dret de "tasca" però li imposa la condició que abans d'un any ha de tenir un home fent residència continuada al mas. Al segle XIX i/o principis del XX el mas va ser àmpliament remodelat. Sembla que a la dècada de 1930 s'hi van fer obres importants, tal com sembla indicar una inscripció poc clara que es troba als pilars del portal que dóna accés al pati. Ja entrat el segle XX, els propietaris eren de Barcelona i el mas va ser habitat per uns masovers fins els volts de 1970. A partir d'aleshores va quedar abandonat i en procés de ruïna.

CAPDEVILA PLANS, Jaume (1997). Quaderns de la Guíxola, núm. 5 (gener de 1997), Cercle Cultural la Guíxola, Sant Salvador de Guardiola, p. 20-22.
CAPDEVILA I PLANS, Jaume (2006). Castell de Guardiola. Els orígens de Sant Salvador de Guardiola. Segles X-XIV (premi Excursionisme 2004), Centre Excursionista de la Comarca del Bages, Manresa, p. 79.
Diputació de Barcelona; BERRYSAR, S.L. (2010). Pla especial de catalogació de masies i cases rural en sòl no urbanitzable. Ajuntament de Sant Salvador de Guardiola (núm. 083).