Ca la Maria Sant Salvador de Guardiola

Bages
Raval del Parrot
Carretera de can Maçana (BP-1101), al km. 8,5 camí del Parrot direcció est, uns 50 m.
440

Coordenades:

41.66616
1.77901
398353
4613432
08098-99
Patrimoni immoble
Edifici
Modern
Contemporani
Popular
XVIII-XIX
Bo
Legal
Catàleg de masies (núm. 047)
Fàcil
Sense ús
Privada
08097A015000290000EL
Jordi Piñero Subirana

Casa de pagès de dimensions mitjanes, emplaçada prop de la carretera de can Maçana, vora l'hostal del Brunet. La construcció ha conservat molt íntegrament la seva tipologia originària, pràcticament sense modificacions modernes a l'exterior. Consta d'un cos residencial de planta rectangular, amb planta baixa, un pis i golfes. A ponent té adossat un cobert que és fruit d'una primera ampliació feta l'any 1813, amb una petita terrassa adjacent A l'angle sud-est té una altre petit cobert. La façana principal és actualment a pedra vista. Té un portal emmarcat amb llinda i brancals de pedra, un petit balcó i diverses finestres. També és visible una antiga finestra amb llinda de fusta que ha estat tapiada. La façana posterior conserva restes de l'arrebossat. Té una finestra antiga i tres de més modernes al nivell de les golfes, les quals semblen producte d'un sobrealçat de l'edifici. L'interior conserva les voltes de pedra a la planta baixa, amb un celler que encara té bótes de fusta. Les plantes dels pisos han estat rehabilitats recentment.
Al costat de la casa hi ha una interessant bassa de planta oval feta amb murs de pedra en un entorn molt ben acondicionat amb marges de pedra seca. Davant de l'entrada es conserva una bonica era de roca natural.

Llinda de la porta principal: 1774.
Dovell del portal del cobert: 1813.

Aquesta casa es va construir en terrenys del mas Parrot de la Carretera, en la mateixa època en què es va originar el raval del Parrot, una mica més avall. Tal com indiquen les inscripcions de les llindes, el cos principal fou construït l'any 1774 i el cobert adossat poc després, el 1813. Molt a prop hi havia l'hostal del Brunet, construït a principis del segle XIX, on feien parada els carruatges que circulaven per la carretera de can Maçana cap a Barcelona.

Diputació de Barcelona; BERRYSAR, S.L. (2010). Pla especial de catalogació de masies i cases rural en sòl no urbanitzable. Ajuntament de Sant Salvador de Guardiola (núm. 047).