Cal Pasqual Sant Salvador de Guardiola

Bages
Raval de Coll d'Arboç
Carretera de can Maçana (BP-1101), trencall a llevant prop del Km. 11. segona casa.
379

Coordenades:

41.67979
1.78833
399150
4614934
08098-96
Patrimoni immoble
Edifici
Contemporani
Popular
XIX-XX
Bo
Legal
Catàleg de masies (núm. 059)
Fàcil
Residencial
Privada
08097A004000200000EW
Jordi Piñero Subirana

Casa de pagès de dimensions força grans, i amb un bon nombre de coberts adossats, que ha conservat, sobretot exteriorment, la tipologia originària. L'habitatge era de planta rectangular però s'hi han adossat uns cossos al darrere. La coberta és a dues aigües i consta de planta baixa i dos pisos. Els murs són de pedra i arrebossats. A la façana principal, encarada a migdia, hi trobem un portal senzill i una porta lateral més gran que dóna accés als antics estables. També té dos petits balcons, un dels quals convertit en terrassa. La casa està dividida interiorment en tres crugies, cadascuna sostinguda a la planta baixa per una volta de pedra. Antigament tenia una tina.
Adossats al voltant de la casa, des del nord i cap a llevant, hi ha diversos coberts de pedra i totxo, en general antics però que han estat reformats i rehabilitats. A la part posterior aquests coberts delimiten un pati. Finalment, al sud hi ha un altre cobert, aïllat, a l'altra banda d'un passatge per on, fins no fa gaire, hi passava el camí.

Segons Jaume CAPDEVILA (2006: 133) aquest mas apareix documentat en època medieval amb el nom de Paschalonis. No sabem fins a quin punt aquesta correlació és correcta ja que com a mínim a partir del segle XIX aquesta casa constava com un establiment en terres del mas Enric de la Serra i pagava, com la resta com la resta de cases d'aquest sector construïdes a principis del segle XIX, un cens anual en espècies per cap d'any a aquesta masia. Entorn de 1980 les cases del raval van fer una redempció conjunta dels censos per poder accedir plenament a la propietat. Com a mínim l'àvia dels actuals propietaris ja va néixer a la casa. Durant la Guerra Civil de 1936 van matar el propietari i el masover.

CAPDEVILA I PLANS, Jaume (2006). Castell de Guardiola. Els orígens de Sant Salvador de Guardiola. Segles X-XIV (premi Excursionisme 2004), Centre Excursionista de la Comarca del Bages, Manresa, P. 133.
Diputació de Barcelona; BERRYSAR, S.L. (2010). Pla especial de catalogació de masies i cases rural en sòl no urbanitzable. Ajuntament de Sant Salvador de Guardiola (núm. 059).