El Casalot Sant Salvador de Guardiola

Bages
Raval del Parrot
Camí del cementiri direcció sud uns 2 km. Al torrent dels Colomers travessar camps a l'est.
384

Coordenades:

41.66354
1.77104
397685
4613150
08098-95
Patrimoni immoble
Edifici
Modern
Contemporani
Popular
XIII-XIX
Dolent
Mas en ruïnes
Legal
Catàleg de masies (núm. 100)
Difícil
Sense ús
Privada
08097A006000280000ES
Jordi Piñero Subirana

Antic mas en ruïnes també conegut amb els noms de ca la Pobra i, potser, mas Xartell. Se'n conserven parcialment els quatre murs exteriors del cos residencial. En canvi, no queda pràcticament rastre d'altres construccions o coberts que devia tenir. Es tracta d'una construcció de planta rectangular que tenia coberta a dues aigües. Els murs són de maçoneria, amb les cantoneres fetes amb blocs escairats. Constava de planta baixa més un pis i probablement golfes. A l'interior conserva traces dels revoltons de maó que sustentaven el primer pis, i també restes de dos murs interiors que devien subdividir l'espai en tres cambres. Segons notícies orals, la planta baixa tenia un forn de pa, una tina, celler i rebost. Els murs exteriors es conserven fins a una alçada desigual, en alguns trams fins al nivell de la teulada. En cap d'ells no s'hi aprecia l'obertura de la porta, però sí dues finestres força grans, rematades interiorment amb una llinda de pedra i exteriorment amb arcs escarsers fets amb pedres a plec de llibre. Les dues finestres van ser posteriorment tapiades i, tal vegada, també havien servit com a prestatgeries interiors.

Accés: camí que surt del cementiri de Sant Salvador de Guardiola en direcció sud uns 2 km. En arribar al torrent dels colomers cal atravessar uns camps en direcció est.

Jaume CAPDEVILA (2006: 21, 37, 156) ha trobat documentat un mas al segle XIII que tenia els noms d'Eixartell o Exarcel·lo i l'ha identificat amb la casa més coneguda com el Casalot o ca la Pobra. Considerem que aquesta atribució és incorrecta. En primer lloc perquè la tipologia constructiva d'aquest mas sembla força recent (segles XVIII-XIX). En segon lloc perquè l'actual casa Masats, molt propera, antigament s'havia anomenat Xartell. Així doncs, amb gairebé tota probabilitat el mas Eixartell o Exarcel·lo és el posterior mas Soler i, més endavant, mas Masats. Sobre aquesta casa no en tenim cap notícia històrica, llevat del fet que s'havia anomenat ca la Pobra o el Casalot.

CAPDEVILA I PLANS, Jaume (2006). Castell de Guardiola. Els orígens de Sant Salvador de Guardiola. Segles X-XIV (premi Excursionisme 2004), Centre Excursionista de la Comarca del Bages, Manresa, p. 21, 37, 156.
Diputació de Barcelona; BERRYSAR, S.L. (2010). Pla especial de catalogació de masies i cases rural en sòl no urbanitzable. Ajuntament de Sant Salvador de Guardiola (núm. 100).