Molí de vent de Can Vinyers
Matadepera

  Vallès Occidental
  Carrer de Pompeu Fabra, s/n
  412

  Coordenades:

  41.59925
  2.03144
  419284
  4605736
  Número de fitxa
  08120 - 52
  Patrimoni immoble
  Tipologia
  Element arquitectònic
  Contemporani
  Segle
  XX
  Any
  1929
  Estat de conservació
  Bo
  Protecció
  Legal
  BCIL
  Protecció Integral (núm. 8 del Catàleg de Béns a protegir del POUM).
  Accés
  Fàcil
  Ornamental
  Titularitat
  Pública
  Ajuntament de Matadepera (Plaça de l’Ajuntament, 1 – 08230 – Matadepera)
  Autoria de la fitxa
  Jordi Montlló Bolart

  El molí de vent de Can Vinyers està situat al davant de la façana orientada al sud-oest de la masia. La construcció d’aquest enginy està relacionada amb el bombeig i l’extracció de les aigües subterrànies a la superfície a través de l’acció del vent, per permetre el reg dels camps de la masia durant la primera meitat del segle XX.

  La torre consisteix en una estructura fèrria de tipus piramidal d’uns dotze metres d’alçada amb una plataforma superior octagonal i una escala incorporada d’accés que permet accedir al balancí, les tisores i a les aspes. Està compost per quatre aparells principals: l’aparell receptor de l’impuls del vent o roda, l’aparell regulador de l’orientació, l’aparell estructural del suport i l’aparell transmissor del moviment. L’aparell impulsor, està format per sis antenes o radis, dos cèrcols (el gros a l’exterior i el petit a l’interior) i 49 pales, pintades per trams (blanc, blau, verd, vermell i carbassa). L’aparell regulador de l’orientació consta d’una peça llarguera que es manté horitzontal i paral·lela a la roda, anomenada balancí. Està fixada al caixó. La cua, amb uns post metàl·lic i el corró que fan girar la roda. Actualment s’hi pot llegir “Can Vinyers” i “1929”. Finalment s’hi localitza el caixó que és l’element vertical de suport del molí i els braços del cigonyal que transforma el moviment rotatiu de la roda en un moviment de vaivé. La boca del pou s’ha arrebossat i en el parterre d’enjardinament que l’envolta s’hi ha preservat l’antiga bomba i varies aspes.

  Abans de la restauració l’estructura estava consolidada al terra amb les quatre potes collades amb morter. Al centre, hi havia el pou de boca circular, però amb la part exterior reforçada per un muret fet de maó, de planta quadrangular, d’uns 0,70 metres d’alçada, i una portella de ferro, de doble fulla a la part superior. Si hi havia un safareig per abocar l’aigua aquest ja no és visible.

  El projecte de restauració es va fer gràcies a una subvenció de 35.000€ provinent del Pla Xarxa de Governs Locals 2012-2015 de la Diputació de Barcelona.

  Tot i que la documentació més antiga de la casa es remunta a inicis del segle XV, el molí és de l’any 1929. Amb el temps i la introducció de mitjans mecànics més pràctics que permetessin extreure aigua, el molí va quedar en desús, sobretot a partir de finals dels anys cinquanta i durant els anys seixanta. El pas dels anys afegit a la manca de manteniment l’havien malmès i el seu estat general era molt precari.

  Les obres de restauració van començar el dijous dia 6 de novembre del 2014. Els tècnics de l’empresa Molins de Vent Tarragó, de Montblanc, van procedir a l’extracció de la roda, que va ser transportada en una sola peça fins al seu taller.  La restauració del conjunt, va consistir en la neteja de la totalitat de l’estructura fèrria, la reparació de les parts afectades, consolidació de les pales i finalment un repintat amb els colors originals, amb una capa de protecció contra l’oxidació. Paral·lelament es va construir un nou basament de formigó per reforçar i donar més estabilitat a l’estructura general i  finalment es va enjardinar. Actualment no està connectat a la bomba.

  El dimarts dia 13 de gener, les aspes van tornar dels tallers de restauració fins a Can Vinyers, on els tècnics de l’empresa van procedir a la seva instal·lació. El 22 de febrer de 2015, es va fer la inauguració en un acte solemne, presidit per l’alcaldessa de Matadepera, Mireia Solsona i la gent del poble.

  Coincidint amb la restauració, des de la Gaseta de Matadepera, a través de l’Ajuntament es va promoure la recerca de fotografies de Can Vinyers i del seu molí, així com d’altres molins.