Can Vinyers
Matadepera

  Vallès Occidental
  Carrer de Pompeu Fabra, s/n
  Emplaçament
  Al sud del terme municipal.
  411

  Coordenades:

  41.59935
  2.03166
  419303
  4605747
  Número de fitxa
  08120 - 15
  Patrimoni immoble
  Tipologia
  Edifici
  Medieval
  Modern
  Contemporani
  Popular
  Segle
  XV
  Estat de conservació
  Bo
  Protecció
  Legal
  BCIL
  Protecció Integral (Número 8 del Catàleg de Béns del Pla d’Ordenació Urbanística Municipal).
  Tipologia B de la normativa específica pels elements arqueològics (Fitxa número 56 del Catàleg de Béns a protegir del Pla d’Ordenació Urbanística Municipal).
  Número inventari Generalitat i altres inventaris
  Si (IPA)
  Accés
  Fàcil
  Administratiu
  Titularitat
  Pública
  Ajuntament de Matadepera (Plaça de l’Ajuntament, 1 – 08230 – Matadepera)
  Autoria de la fitxa
  Jordi Montlló Bolart

  Can Vinyers és una masia amb les seves dependències annexes amb un barri tancat al seu entorn. La masia és de planta rectangular i consta de planta baixa i pis. És un cos molt compacte amb coberta de teules àrabs a dues aigües i el carener perpendicular a la façana principal, que està orientada a llevant amb una lleugera inclinació a migdia. La seva composició no és simètrica i l’eix principal format pel portal i el balcó està lleugerament desviat a la dreta del carener. El parament és arrebossat llis i pintat de color vermellós clar. El portal és adovellat. La finestra del balcó, amb barana de ferro, està emmarcada amb llinda i dentells de pedra amb motllura. Igual que una de les finestres de la planta pis, que porta gravat l’any de 1594 a la llinda.

  Al seu davant hi trobem una altra construcció dedicada en el seu moment a tasques agrícoles.És una construcció també de planta rectangular i consta de planta baixa i pis. La coberta és a dues aigües amb el carener perpendicular a les façanes curtes. Per la part posterior, donat el desnivell del terreny guanya una planta de soterrani. A la façana de ponent, en el capcer, hi ha un esgrafiat amb les inicials W.G Actualment és la recepció del camp de golf municipal. A la façana de llevant d’aquest edifici hi ha l’era.

  Dels elements que han perdurat destaca el molí, un pou, els dos rellotges de sol. A l’exterior diversos estris agrícoles de valor patrimonial decoren el jardí. Associada a la masia hi havia forns de calç , avui desapareguts, i la font de Can Vinyers en el mateix torrent.

  La primera referència documental de la masia és de 1426 i la trobem a l’Speculo de Sant Llorenç del Munt amb la denominació de “mas Vinyés”. “Definició feta per Pere bassa, de Sant Joan de Matadepera, amb els seus pares i muller, a fra valentí, abat de Sant Llorenç del Munt, d’una peça de terra prop de la riera de Matadepera. Termena a sol ixent amb el torrent de Vilanova. A migjorn amb honor del mas de Font. A ponent amb el torrent i honor de dit mas. A tramuntana amb honor de dit mas, i es conclou en dit torrent de Vilanova. Per la qual definició dit abat li ha definit la tasca d’unes terres seves que termenen des del torrent del mas Font, en el mas de Fexes, i en els honors del mas Pedrós, i d’altra part termenen amb els honors del amb Blancafort i en el pedró de pedres, i baixen devers el torrent en les oliveres del mas Vinyés. A ponent i tramuntana amb el torrent que discorre del amb de la Bassa i amb el mas Font dels quals ha de donar dècima. S’han retingut però tasca de quatre vinyes o peces de terra, ara plantades, ja termenades, en el Prat, que també paguen dècima. Fet el 26 de gener de 1426. Clos per Galceran de Riches, notari de Terrassa. Sant Joan de Matadepera, nº 90” (Fernando:1987)

  La parcel·lació  de part de les antigues propietats de Can Vinyers a partir de mitjan segle XIX, per tal de realitzar-hi establiments rurals, donarà lloc al naixement i desenvolupament urbà del carrer de Sant Joan i de Sant Isidre. La font de Can Vinyers va ser un punt de trobada social i cultural durant la primera meitat del segle XX. Recentment la masia i el seu entorn han estat objecte d'importants modificacions per tal de condicionar-la al nou ús.

  AJUNTAMENT de Matadepera (2009).  Pla d’Ordenació Urbanística Municipal de Matadepera. Volum IV. Catàleg de Béns.

  AMETLLER, Manuel (1997). Els orígens del nou poble de Matadepera (1768-1868).

  BALLBÈ, M. (1985) Masos i Pairalies de   Matadepera; pp. 247.

  FERRANDO, A. (1987) El Monestir de   Sant Llorenç del Munt i les seves possessions. Publicacions de l’Abadia de Montserrat, pp. 76.

  FONT i SEGURA, Xavier (1997). Inventari del patrimoni cultural de Matadepera. Inèdit.