Mas Clamí Castellterçol

Moianès
Collet del mas Clamí
Pel camí del Pedrós, al collet del mas Clamí.
791 m

Coordenades:

41.76378
2.10066
425244
4623940
08064-238
Patrimoni immoble
Edifici
Contemporani
Popular
XVIII
Dolent
En estat ruïnós.
Inexistent
Difícil
Sense ús
Privada
08063A017000060000KA
Virgínia Cepero González

Masia en ruïnes de planta rectangular, que constava de planta baixa i una planta pis. La coberta, que era de teula ceràmica aràbiga, és a dues vessants, amb el carener perpendicular a la façana principal, que es troba orientada a migdia.
La tècnica constructiva es basa en pedres d'origen local, de dimensions variables, disposades en filades irregulars, lligades amb morter de calç.
Les obertures són petites, rectangulars, amb brancals de pedra carejada; les llindes són majoritàriament de fusta.

SANTANDREU, M.; MOSEGUÍ, J. (2019). Projecte del Pla especial de catàleg de masies, cases rurals i altres construccions en sòl no urbanitzable de Castellterçol. Document d'aprovació inicial. Barcelona: Diputació de Barcelona, Àrea de Territori i Sostenibilitat [Inèdit].