Can Brugaroles Castellterçol

Moianès
Pla de Brugaroles
Per la pista que surt de la carretera B-1310 de Castellterçol a Castellcir.
728 m

Coordenades:

41.74581
2.136
428161
4621915
08064-239
Patrimoni immoble
Edifici
Medieval
Modern
Popular
XV-XVIII
Bo
Inexistent
Fàcil
Residencial
Privada
08063A005000320000KY
Virgínia Cepero González

Masia formada per un edifici principal i diverses dependències annexes, amb un barri.
L'edifici principal consta de planta baixa i dues plantes pis, al costat est, i de planta baixa i tres plantes pis, al costat oest. La coberta és de teula ceràmica aràbiga, a dues vessants asimètriques, i el carener perpendicular a la façana principal, que es troba orientada a migdia.
El portal d'entrada és adovellat i les finestres són de disposició irregular, de pedra carejada. Presenta un rellotge de sol amb els anys "1957-1981".
A la façana posterior, les obertures són rectangulars, petites i majoritàriament d'obra amb llinda de fusta.
Les façanes són de paredat comú, de pedra lligada amb morter de calç, amb pedra vista a l'est, i arrebossada i pintada de color, a l'oest.

Fotografies extretes del web booking.com

SANTANDREU, M.; MOSEGUÍ, J. (2019). Projecte del Pla especial de catàleg de masies, cases rurals i altres construccions en sòl no urbanitzable de Castellterçol. Document d'aprovació inicial. Barcelona: Diputació de Barcelona, Àrea de Territori i Sostenibilitat [Inèdit].