La Vall Castellterçol

Moianès
La Vall
Pel camí que surt de la Casanova de Vall.
763 m

Coordenades:

41.75538
2.14081
428572
4622974
08064-240
Patrimoni immoble
Edifici
Modern
Popular
XVI
Bo
Inexistent
Fàcil
Residencial
Privada
08063A005000250000KH
Virgínia Cepero González

Masia de planta quadrada, que consta de planta baixa, una planta pis i golfes. La coberta és de teula ceràmica aràbiga, a quatre vessants.
La façana principal, orientada a ponent, és porxada i avançada en planta baixa. Es troba emmarcada per dues torres d'una sola planta quadrada.
Els portals d'entrada de la façana principal i el de migdia, són adovellats. La dovella del portal principal presenta la següent inscripció: "IS x PS PAVAL 1577".
Les obertures són de pedra carejada, algunes amb inscripcions; en destaquen les d'arc de mig punt, amb columnes i imposta de pedra.
Les façanes són de paredat comú, de pedra lligada amb morter de calç, arrebossades i pintades.
Hi ha diversos cossos annexos a l'edifici principal (un d'ells podria correspondre a la casa original), que formen un barri.

Fotografies procedents del Projecte del Pla especial de catàleg de masies, cases rurals i altres construccions en sòl no urbanitzable de Castellterçol. Document d'aprovació inicial.

SANTANDREU, M.; MOSEGUÍ, J. (2019). Projecte del Pla especial de catàleg de masies, cases rurals i altres construccions en sòl no urbanitzable de Castellterçol. Document d'aprovació inicial. Barcelona: Diputació de Barcelona, Àrea de Territori i Sostenibilitat [Inèdit].