La Fàbrega Castellterçol

Moianès
Ctra. C-59, km 35.
607 m

Coordenades:

41.77696
2.10667
425758
4625398
08064-192
Patrimoni immoble
Edifici
Medieval
Modern
Popular
XVI-XVIII
Bo
Inexistent
Fàcil
Residencial
Privada
08063A001000300000KB
Virgínia Cepero González

Masia de planta rectangular, que consta de planta baixa i dues plantes pis. La coberta és de teula ceràmica aràbiga, a dues vessants, i el carener paral·lel a la façana principal, que es troba orientada a migdia.
El portal d'entrada és adovellat i les obertures són rectangulars, de disposició simètrica, majoritàriament de pedra carejada.
Les façanes són de paredat comú, de pedra lligada amb morter de calç, de pedra vista.
Presenta diversos cossos annexos adossats, a ambdós costats.

CAPDEVILA i OLLER, J. (2016) "La Ginebreda i la Fàbrega: cases ancestrals i seculars de pagès", XXXVII Ronda Vallesana: Castellterçol-Castellcir (Vall de Marfà). Sabadell: Unió Excursionista Sabadell, p. 49-54.
SANTANDREU, M.; MOSEGUÍ, J. (2019). Projecte del Pla especial de catàleg de masies, cases rurals i altres construccions en sòl no urbanitzable de Castellterçol. Document d'aprovació inicial. Barcelona: Diputació de Barcelona, Àrea de Territori i Sostenibilitat [Inèdit].