Jardí de la plaça 25 de setembre Martorell

Baix Llobregat
Plaça 25 de setembre

Coordenades:

41.47245
1.9281
410498
4591760
08114-247
Patrimoni natural
Zona d'interès
Contemporani
XX
Regular
Presenta cert abandonament.
Inexistent
Fàcil
Ornamental
Pública
Ajuntament de Martorell. Plaça de la Vila, 46. 08760 Martorell
Dídac Pàmies Gual. SPAL

Jardí històric amb diferents espècies d'arbres, arbusts i setos. Brachychiton populneum (6 exemplars), Acer negundo (4 exemplars), Nerium oleander.

La fitxa s'ha omplert amb les dades de la fitxa E 01 BPU-03.BAMP del Catàleg de Béns Arquitectònics, Històrics i Ambientals de Martorell, redactat pel Servei del Patrimoni Arquitectònic Local de la Diputació de Barcelona.

Antigament era un jardí privat.

PÉREZ FARRIOLS, J., ET ALII. Catàleg de béns arquitectònics, històrics i ambientals i disposicions de protecció per al POUM de Martorell. Ajuntament de Martorell i Servei de Patrimoni Arquitectònic Local de la Diputació de Barcelona. 2014.