Penya-segats del Butsenstain amb Taffoni Martorell

Baix Llobregat
Turó del Peiret (Roca Dreta)
Camí de la Muntanya

Coordenades:

41.46866
1.93144
410771
4591336
08114-246
Patrimoni natural
Zona d'interès
Bo
Inexistent
Difícil
Sense ús
Privada
08113A009000070000TF
Dídac Pàmies Gual. SPAL

Afloraments de gresos i conglomerats triàsics del Buntsandstein. En ser roques més resistents, formen promontoris i penya-segats d'interès paisatgístic. Seccions de sedimentació creuada que correspon a dunes. Erosió alveolar (Taffoni) de mides variables (concavitats de decimètriques a balmes adossades al castell de Rosanes. Roques singulars que fan de referència topogràfica: Roca Dreta i Roca Torta.

La fitxa s'ha omplert amb les dades de la fitxa D 01 BPU-04.BN del Catàleg de Béns Arquitectònics, Històrics i Ambientals de Martorell, redactat pel Servei del Patrimoni Arquitectònic Local de la Diputació de Barcelona.

PÉREZ FARRIOLS, J., ET ALII. Catàleg de béns arquitectònics, històrics i ambientals i disposicions de protecció per al POUM de Martorell. Ajuntament de Martorell i Servei de Patrimoni Arquitectònic Local de la Diputació de Barcelona. 2014.