Jaciment de l'església de Sant Joan de Jerusalem Vilafranca del Penedès

Alt Penedès
Plaça de Sant Joan, 2

Coordenades:

41.34624
1.69859
391123
4578011
08305-210
Patrimoni immoble
Jaciment arqueològic
Medieval
XIV
Bo
Legal
Pla d'ordenació urbanística municipal de 2003
Si:CC.AA 55 i 12502
Fàcil
Científic
Privada
Arquebisbat de Barcelona (C. Bisbe, 5 - Barcelona).
Jordi Montlló Bolart

S'hi van realitzar dos sondejos, un a l'interior de l'església, a l'angle nord-oest, i l'altra a l'exterior. El primer era de 3'20 x 1'10 m i amb una fondària de 8 cm. El sondeig exterior era de 2'70 x 1'20 m i es va arribar al natural. No hi ha informació sobre troballa d'estructures; però cal destacar un fragment de ceràmica blava valenciana pertanyent a la segona meitat del segle XIV.

Entre els anys 1926 i 1929 s'hi realitzen obres de consolidació i restauració a càrrec del Servei de Catalogació de Monuments de la Diputació de Barcelona.
Des de 1998, el Servei de Patrimoni Local de la Diputació de Barcelona ha anat fent obres d'adequació i consolidació de l'edifici que inclouen la recerca arqueològica. L'any 2000, es va fer una intervenció arqueològica dirigida per Xavier Fierro Macia.

Carta Arqueològica de l'Alt Penedès: Vilafranca del Penedès. Inventari i Documentació del Patrimoni Arqueològic i Paleontològic de Catalunya.
ROSSELLÓ i RAVENTÓS, Joan (1986). L'Alt Penedès, dins l'Inventari del patrimoni arquitectònic de Catalunya, vol. 2. Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya. Barcelona, pp. 208-248.