Jaciment de la Casa Macià Vilafranca del Penedès

  Alt Penedès
  Carrer de la Cort, 16

  Coordenades:

  41.34638
  1.69786
  391062
  4578028
  08305-225
  Patrimoni immoble
  Jaciment arqueològic
  Medieval
  XV
  Bo
  Legal
  Pla d'ordenació urbanística municipal de 2003
  Si:CC.AA 70 i 14663
  Restringit
  Residencial
  Privada
  Ref. cad.: 13307CF9718S
  Jordi Montlló Bolart

  Casa entre mitgeres d'origen gòtic. És de planta irregular, consta de planta baixa, pis i golfes amb la coberta inclinada a vàries aigües amb els careners paral·lels a la façana. Pati central cobert amb escala i galeria d'arcades a mig punt a la primera planta i finestres adintellades a les golfes. Hi ha una escala lateral de dos trams d'accés a les golfes.
  Façana principal de pedra amb portalada adovellada per un arc de mig punt i dues obertures laterals amb arcs rebaixats i espitlleres a la planta baixa. A la planta pis, hi ha dos balcons i una finestra adintellada. A les golfes, hi ha una galeria d'obertures adintellades formades per columnes i capitells de pedra i jàsseres de fusta. El coronament és amb barbacana.

  Excavacions realitzades l'any 2005 sota la direcció de Maria Rosa Bruna Álvarez Mora, en motiu de les obres de remodelació de la casa.

  Carta Arqueològica de l'Alt Penedès: Vilafranca del Penedès. Inventari i Documentació del Patrimoni Arqueològic i Paleontològic de Catalunya.
  CATALÀ i ROCA, Francesc i CAMPS i ARVOIX, Joaquim de (1965). Les cases pairals catalanes. Edicions Destino. Barcelona.
  ROSSELLÓ i RAVENTÓS, Joan (1986). L'Alt Penedès, dins l'Inventari del patrimoni arquitectònic de Catalunya, vol. 2. Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya. Barcelona, pp. 208-248.
  ROSSELLÓ i RAVENTÓS, Joan i altres (1986). Pla especial i catàleg del patrimoni històric, artístic i ambiental de Vilafranca del Penedès. Inèdit.