Jaciment de la Casa Macià Vilafranca del Penedès

Alt Penedès
Carrer de la Cort, 16

Coordenades:

41.34638
1.69786
391062
4578028
08305-225
Patrimoni immoble
Jaciment arqueològic
Medieval
XV
Bo
Legal
Pla d'ordenació urbanística municipal de 2003
Si:CC.AA 70 i 14663
Restringit
Residencial
Privada
Ref. cad.: 13307CF9718S
Jordi Montlló Bolart

Casa entre mitgeres d'origen gòtic. És de planta irregular, consta de planta baixa, pis i golfes amb la coberta inclinada a vàries aigües amb els careners paral·lels a la façana. Pati central cobert amb escala i galeria d'arcades a mig punt a la primera planta i finestres adintellades a les golfes. Hi ha una escala lateral de dos trams d'accés a les golfes.
Façana principal de pedra amb portalada adovellada per un arc de mig punt i dues obertures laterals amb arcs rebaixats i espitlleres a la planta baixa. A la planta pis, hi ha dos balcons i una finestra adintellada. A les golfes, hi ha una galeria d'obertures adintellades formades per columnes i capitells de pedra i jàsseres de fusta. El coronament és amb barbacana.

Excavacions realitzades l'any 2005 sota la direcció de Maria Rosa Bruna Álvarez Mora, en motiu de les obres de remodelació de la casa.

Carta Arqueològica de l'Alt Penedès: Vilafranca del Penedès. Inventari i Documentació del Patrimoni Arqueològic i Paleontològic de Catalunya.
CATALÀ i ROCA, Francesc i CAMPS i ARVOIX, Joaquim de (1965). Les cases pairals catalanes. Edicions Destino. Barcelona.
ROSSELLÓ i RAVENTÓS, Joan (1986). L'Alt Penedès, dins l'Inventari del patrimoni arquitectònic de Catalunya, vol. 2. Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya. Barcelona, pp. 208-248.
ROSSELLÓ i RAVENTÓS, Joan i altres (1986). Pla especial i catàleg del patrimoni històric, artístic i ambiental de Vilafranca del Penedès. Inèdit.