Casa Macià Vilafranca del Penedès

Alt Penedès
Carrer de la Cort, 16

Coordenades:

41.34638
1.69786
391062
4578028
08305-35
Patrimoni immoble
Edifici
Medieval
Gòtic
Contemporani
Modern
XV-XX
Bo
Legal
Pla Especial i Catàleg del Patrimoni 1988 (BCIL)
Si:IPA 4964
Restringit
Residencial
Privada
Ref. cad.: 13307CF9718S
Jordi Montlló Bolart

Casa entre mitgeres d'origen gòtic. És de planta irregular, consta de planta baixa, pis i golfes amb la coberta inclinada a vàries aigües amb els careners paral·lels a la façana. Pati central cobert amb escala i galeria d'arcades a mig punt a la primera planta i finestres adintellades a les golfes. Hi ha una escala lateral de dos trams d'accés a les golfes.
Façana principal de pedra amb portalada adovellada per un arc de mig punt i dues obertures laterals amb arcs rebaixats i espitlleres a la planta baixa. A la planta pis, hi ha dos balcons i una finestra adintellada. A les golfes, hi ha una galeria d'obertures adintellades formades per columnes i capitells de pedra i jàsseres de fusta. El coronament és amb barbacana.
Les obres consistien en la destrucció de dues estructures del segle XX (una llenyera i un safareig) per adequar la planta baixa a un aparcament i un nou accés.
La intervenció ha permès documentar part de la història d'aquesta casa i les seves transformacions al llarg del temps; al pati de la casa Macià és testimoni de diverses accions constructives. Dels elements estudiats, el més antic és un arc ogival de tipologia gòtica, datat en el segle XIV, la visió del qual des de la casa Macià és parcial, ja que continua cap a la casa següent, ocupada per l'Ajuntament de Vilafranca.

L'origen de la casa es remunta al segle XV i el seu primer propietari fou el notari Vidal Bartomeu. Més tard passa a la família Macià.
L'any 1965 es fan obres de restauració.

CATALÀ i ROCA, Francesc i CAMPS i ARVOIX, Joaquim de (1965). Les cases pairals catalanes. Edicions Destino. Barcelona.
ROSSELLÓ i RAVENTÓS, Joan (1982). Vilafranca del Penedès, dins l'Inventari del Patrimoni Arquitectònic de Catalunya. Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya. Barcelona.
ROSSELLÓ i RAVENTÓS, Joan (1986). L'Alt Penedès, dins l'Inventari del patrimoni arquitectònic de Catalunya, vol. 2. Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya. Barcelona, pp. 208-248.
ROSSELLÓ i RAVENTÓS, Joan i altres (1986). Pla especial i catàleg del patrimoni històric, artístic i ambiental de Vilafranca del Penedès. Inèdit.