Casa Macià Vilafranca del Penedès

  Alt Penedès
  Carrer de la Cort, 16

  Coordenades:

  41.34638
  1.69786
  391062
  4578028
  08305-35
  Patrimoni immoble
  Edifici
  Medieval
  Gòtic
  Contemporani
  Modern
  XV-XX
  Bo
  Legal
  Pla Especial i Catàleg del Patrimoni 1988 (BCIL)
  Si:IPA 4964
  Restringit
  Residencial
  Privada
  Ref. cad.: 13307CF9718S
  Jordi Montlló Bolart

  Casa entre mitgeres d'origen gòtic. És de planta irregular, consta de planta baixa, pis i golfes amb la coberta inclinada a vàries aigües amb els careners paral·lels a la façana. Pati central cobert amb escala i galeria d'arcades a mig punt a la primera planta i finestres adintellades a les golfes. Hi ha una escala lateral de dos trams d'accés a les golfes.
  Façana principal de pedra amb portalada adovellada per un arc de mig punt i dues obertures laterals amb arcs rebaixats i espitlleres a la planta baixa. A la planta pis, hi ha dos balcons i una finestra adintellada. A les golfes, hi ha una galeria d'obertures adintellades formades per columnes i capitells de pedra i jàsseres de fusta. El coronament és amb barbacana.
  Les obres consistien en la destrucció de dues estructures del segle XX (una llenyera i un safareig) per adequar la planta baixa a un aparcament i un nou accés.
  La intervenció ha permès documentar part de la història d'aquesta casa i les seves transformacions al llarg del temps; al pati de la casa Macià és testimoni de diverses accions constructives. Dels elements estudiats, el més antic és un arc ogival de tipologia gòtica, datat en el segle XIV, la visió del qual des de la casa Macià és parcial, ja que continua cap a la casa següent, ocupada per l'Ajuntament de Vilafranca.

  L'origen de la casa es remunta al segle XV i el seu primer propietari fou el notari Vidal Bartomeu. Més tard passa a la família Macià.
  L'any 1965 es fan obres de restauració.

  CATALÀ i ROCA, Francesc i CAMPS i ARVOIX, Joaquim de (1965). Les cases pairals catalanes. Edicions Destino. Barcelona.
  ROSSELLÓ i RAVENTÓS, Joan (1982). Vilafranca del Penedès, dins l'Inventari del Patrimoni Arquitectònic de Catalunya. Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya. Barcelona.
  ROSSELLÓ i RAVENTÓS, Joan (1986). L'Alt Penedès, dins l'Inventari del patrimoni arquitectònic de Catalunya, vol. 2. Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya. Barcelona, pp. 208-248.
  ROSSELLÓ i RAVENTÓS, Joan i altres (1986). Pla especial i catàleg del patrimoni històric, artístic i ambiental de Vilafranca del Penedès. Inèdit.