Jaciment de can Regent Montgat

Maresme
Camí de Can Regent

Coordenades:

41.47424
2.2801
439891
4591654
08126-19
Patrimoni immoble
Jaciment arqueològic
Edats dels Metalls
Antic
Ibèric
Romà
-III/V
Dolent
En l'actualitat no s'ha trobat cap jaciment
Inexistent
CCAA 1096
Fàcil
Sense ús
Privada
Diversos propietaris
Marta Lloret Blackburn

A la finca de la masia de Can Regent s'hi va localitzar troballa superficial de ceràmica ibèrica, dòlia i tègula. Tanmateix, en prospeccions posteriors no s'ha trobat més material.

L'única notícia sobre l'existència d'aquest jaciment prové de l'historiador i arqueòleg badaloní J.M Cuyàs. Tanmateix, en les prospeccions realitzades per fer la Carta Arqueològica no s'hi localitzà res. La ceràmica ibèrica i la presència de dòlia i tègula apunten a l'existència d'un assentament ibèric del període final, que començava a trobar-se sota l'influència romana.

CATALUNYA. GENERALITAT. DEPARTAMENT DE CULTURA. Inventari del Patrimoni Arqueològic i Paleontològic de Catalunya. Montgat (Maresme), 2007. OLESTI, O., El territori del Maresme en època republicana (s. III-I a.C): Estudi d'Arqueomorfologia i Història. Mataró: Caixa d'Estalvis Laietana, 1995.