Xemeneia de l'antiga Fàbrica Ert Montgat

Maresme
A l'Est de l'estació ferroviària de Montgat
Entre la platja i l'estació

Coordenades:

41.46294
2.27342
439323
4590405
08126-18
Patrimoni immoble
Element arquitectònic
Contemporani
Popular
XX
Bo
Legal
BCIL (Num. 674 CPCC)
IPA 36660
Fàcil
Simbòlic
Pública
Àrea Metropolitana de Barcelona
Marta Lloret Blackburn

Xemeneia de planta circular troncopiramidal que es troba situada sobre una base quadrangular. Aquesta base es troba decorada amb una motllura i s'obre amb una porta d'arc de mig punt, actualment tapiada. La xemeneia té un coronament en collarí. El parament és de totxo vist aplantillat.

La xemeneia formava part del conjunt industrial de la fàbrica Ert, dedicada al sector químic. La fàbrica es trobava situada davant de mar i va ser enderrocada l'any 1989, fet que va suposar la recuperació d'una part del litoral montgatí. La xemeneia es va conservar com a testimoni del passat industrial de la zona.

CATALUNYA. GENERALITAT. DEPARTAMENT DE CULTURA. IPA: Inventari del Patrimoni Cultural Immoble de Catalunya. Montgat (Maresme). 2007.