Jaciment del túnel de Montgat Montgat

Maresme
Al costat del Túnel de Montgat
Al costat de la via del tren, a la sortida del túnel en direcció Mataró

Coordenades:

41.46631
2.27966
439847
4590774
08126-20
Patrimoni immoble
Jaciment arqueològic
Antic
Romà
-III/V
Dolent
El jaciment ja no existeix. La zona ha estat urbanitzada i reformada.
Inexistent
CCAA 1097
Fàcil
Sense ús
Privada
0010809DF4901A0001AO
Marta Lloret Blackburn

Al costat esquerra del túnel del turó de Montgat es localitzà un jaciment consistent en un lloc d'habitació amb estructures conservades d'una vil·la romana. S'hi va trobar paviment d'opus signinum i ceràmica diversa, però no es va recollir material.

Hi ha diverses hipòtesis sobre l'origen del jaciment del Túnel de Montgat. D'una banda, es creu que les restes es podrien correspondre amb les de la desapareguda masia de Ca n'Alsina. Tanmateix, l'emplaçament no es correspon amb exactitud amb les d'aquesta. D'altra banda, podria tractar-se d'un assentament romà relacionat amb el del Turó de Montgat, on s'ha demostrat a través de les diferens prospeccions arqueològiques que hi hagué un assentament romà entre els segles IV i I a.C.

CATALUNYA. GENERALITAT. DEPARTAMENT DE CULTURA. Inventari del Patrimoni Arqueològic i Paleontològic de Catalunya. Montgat (Maresme), 2007. OLESTI, O., El territori del Maresme en època republicana (s. III-I a.C): Estudi d'Arqueomorfologia i Història. Mataró: Caixa d'Estalvis Laietana, 1995.