Jaciment de Sant Martí Montgat

Maresme
Avinguda Jordana, 70-72
Dins el Club de Tennis de Montgat

Coordenades:

41.47103
2.27916
439810
4591299
08126-21
Patrimoni immoble
Jaciment arqueològic
Antic
Ibèric
Romà
-III/V
Dolent
L'entorn de l'ermita ha estat molt modificat.
Inexistent
CCAA 1098
Fàcil
Sense ús
Privada
Arquebisbat de Barcelona/9914301DF3991F0001UO
Marta Lloret Blackburn

Aquest jaciment arqueològic consisteix en un lloc d'habitació sense estructures. Al voltant de l'ermita romànica de Sant Martí s'hi van trobar restes ceràmiques ibèriques i romanes. També hi havia dues moles de molí en els mateixos fonaments de la capella, que podrien datar d'època romana. No s'hi va recollir material.

La troballa va ser localitzada per J.M. Cuyàs i Ll. Galera l'any 1956. En prospeccions posteriors no s'ha trobat material. El mateix Josep Maria Cuyàs també parla de l'existència de làpides sepulcrals davant la capella, que van ser destruïdes durant la Guerra Civil. CUYÀS (1978:62). Presumiblement, les moles i el fust que hi havia adossats al mur es van perdre durant la darrera restauració, feta l'any 1980.

CATALUNYA. GENERALITAT. DEPARTAMENT DE CULTURA. Inventari del Patrimoni Arqueològic i Paleontològic de Catalunya. Montgat (Maresme), 2007. CUYÀS, J.M. Història de Badalona. IV v. Badalona. 1978. OLESTI, O., El territori del Maresme en època republicana (s. III-I a.C): Estudi d'Arqueomorfologia i Història. Mataró: Caixa d'Estalvis Laietana, 1995.