Can Galceran de Vall Montgat

Maresme
Avinguda Jordana, 72

Coordenades:

41.47091
2.27932
439823
4591285
08126-16
Patrimoni immoble
Edifici
Modern
Contemporani
Popular
XVIII
Bo
Inexistent
IPA 8748
Fàcil
Social
Privada
Arquebisbat de Barcelona / 9914301DF3991F0001UO
Marta Lloret Blackburn

Masia aïllada de planta rectangular que es troba constituïda per diversos cossos. El volum central té tres crugies, consta de planta baixa i pis i té la coberta a dues vessants amb el carener perpendicular a la façana. El portal d'accés es troba descentrat en la façana i és d'arc de mig punt adovellat. Al pis superior hi ha tres finestres d'arc de mig punt arrebossat, mentre la resta són d'arc pla i es troben distribuïdes aleatòriament per les façanes. Centrat en el frontis hi ha un rellotge de sol construït amb rajola ceràmica moderna. La façana de mestral té adossat un cos de planta baixa i pis amb la coberta a dues vessants i el carener paral·lel a la façana. Es troba obert amb un gran portal amb llinda de fusta i diverses finestres de factura moderna. A la façana posterior hi ha un altre cos de planta baixa i pis i un sol vessant que desaigua a la mateixa façana. Cal destacar el nombre de xemeneies de què consta la casa. L'acabat exterior és arrebossat i pintat de color blanc. L'interior ha estat completament reformat com a equipament esportiu. S'hi conserven dues premses de vi.

A l'Inventari del Patrimoni Arquitectònic de Montgat es denomina Can Ribas. Actualment alberga el Club de Tennis Turó del Mar.

La masia de Can Galceran de Vall o Can Galceranet era coneguda antigament com a Manso Martí, per la seva proximitat amb la capella romànica de Sant Martí. Al segle XVI apareix documentada juntament amb aquesta última. Més endavant va passar a ser la masoveria de la finca de Can Ribas, que ocupava una bona part la zona del turó del Mar. Aquesta pertanyia a la família Calonge Ribas, que residia en un casal senyorial d'estil neoàrab. La capella de Sant Martí també es trobava dins el recinte. Durant la segona meitat del segle XX el casal va ser enderrocat per construir la urbanització del Turó del Mar. La masia de Can Galceran de Vall que coneixem en l'actualitat és el resultat de diverses intervencions, la majoria de les quals daten de la darreria del segle XX. La masia de Can Galceran de Dalt es troba situada a Tiana.

CATALUNYA. GENERALITAT. DEPARTAMENT DE CULTURA. IPA: Inventari del Patrimoni Cultural Immoble de Catalunya. Montgat (Maresme). 2007. www.chimisanas.cat