Hostal de Castellterçol Castellterçol

Moianès
Ctra. Barcelona, 1.
710 m

Coordenades:

41.75002
2.12408
427175
4622393
08064-306
Patrimoni immoble
Edifici
Modern
Popular
XVIII
Bo
Inexistent
Fàcil
Productiu
Privada
7225101DG2272N0001MS
Virgínia Cepero González

Edifici de volumetria singular, formada per la unió de tres cossos, que consten de planta baixa i una planta pis. La cobertes són de teula ceràmica aràbiga.
Les façanes són de composició irregular, amb diverses obertures de pedra carejada. El parament de la façana és fet de pedra lligada amb morter de calç, arrebossat.
El recinte de l'hostal presenta un mur perimetral, de pedra vista; l'accés es realitza a través d'un portal d'arc de mig punt.

Actualment és un restaurant.

PEIRÓ CASAS, R. (2010) Catàleg de Béns a Protegir. POUM. Castellterçol: Ajuntament de Castellterçol (proposta no aprovada).