Arbreda de l'hostal Castellterçol Castellterçol

Moianès
Ctra. Barcelona, 1.
710 m

Coordenades:

41.7503
2.12314
427097
4622424
08064 - 167
Patrimoni natural
Espècimen botànic
Bo
Inexistent
Fàcil
Altres
Privada
7225101DG2272N0001MS
Virgínia Cepero González

L'arbreda de l'Hostal està formada per un gran nombre d'exemplars de plataners (Platanus x hispanica), situats al jardí de la casa. Tots els exemplars són de característiques similars. Aquesta petita arbreda conforma un dels elements vegetals singulars del municipi, i pel seu valor estètic en l'accés principal al nucli urbà i pel seu contrapunt vegetal al conjunt edificat.

PEIRÓ CASAS, R. (2010) Catàleg de Béns a Protegir. POUM. Castellterçol: Ajuntament de Castellterçol (proposta no aprovada).