Font de ca n'Anfruns Castellterçol

Moianès
C. Cebrià Calvet, 2-8.
710 m

Coordenades:

41.75025
2.1239
427160
4622418
08064-20
Patrimoni moble
Element urbà
Contemporani
Popular
XIX-XX
Bo
Inexistent
Sí, IPA.: 28699.
Fàcil
Social
Pública
Ajuntament de Castellterçol
Virgínia Cepero González

Es tracta d'una font adossada a la façana d'un edifici, situada al carrer de Cebrià Calvet número 2-8. És de maó, d'obra vista, d'uns 2 m d'alçada. Presenta, a la part central, un relleu també de maó, que repressenta una torre fortificada i al damunt tres sols que descriuen un arc. Aquest relleu és l'escut de Castellterçol, que és també el de l'antic gremi de paraires.
L'aigua raja per un broc de cop i cau a una pica semicircular de maó.

GENERALITAT DE CATALUNYA. DEPARTAMENT DE CULTURA (2012) Inventari del Patrimoni Arquitectònic de Catalunya (Castellterçol).
PEIRÓ CASAS, R. (2010) Catàleg de Béns a Protegir. POUM. Castellterçol: Ajuntament de Castellterçol (proposta no aprovada).