L'Horta Castellterçol

Moianès
L'Horta
A peu de la carretera C-59, al pk 29, cal travessar la riera de Sant Antoni.
679 m

Coordenades:

41.74539
2.13035
427691
4621873
08064-19
Patrimoni immoble
Edifici
Contemporani
Popular
XVIII-XIX
Bo
Inexistent
Sí, IPA.: 28698.
Fàcil
Residencial
Privada
000305300DG22B0001DY / 000305300DG22B0002FU
Virgínia Cepero González

Masia de planta rectangular, que consta de planta baixa, pis i golfes. La coberta és de teula ceràmica aràbiga, a dues vessants, i el carener perpendicular a la façana principal, que es troba orientada al sud-oest.
Les obertures són rectangulars, de pedra carejada.
Els murs de façana són de maçoneria, de pedra lligada amb morter de calç, arrebossats.
Presenta un petit cobert, a pocs metres de la façana principal, i una pallissa a poca distància al sud-est de la casa.

Fotografies procedents del Projecte del Pla especial de catàleg de masies, cases rurals i altres construccions en sòl no urbanitzable de Castellterçol. Document d'aprovació inicial.

GENERALITAT DE CATALUNYA. DEPARTAMENT DE CULTURA (2012) Inventari del Patrimoni Arquitectònic de Catalunya (Castellterçol).
PEIRÓ CASAS, R. (2010) Catàleg de Béns a Protegir. POUM. Castellterçol: Ajuntament de Castellterçol (proposta no aprovada).
PLADEVALL i FONT, A. (1991) Castellterçol. Història de la vila i el seu terme. Vic: Eumo, Ajuntament de Castellterçol.
SANTANDREU, M.; MOSEGUÍ, J. (2019). Projecte del Pla especial de catàleg de masies, cases rurals i altres construccions en sòl no urbanitzable de Castellterçol. Document d'aprovació inicial. Barcelona: Diputació de Barcelona, Àrea de Territori i Sostenibilitat [Inèdit].