L'Oller Castellterçol

Moianès
Camps de les Costes de l'Oller
Pel camí de l'Oller, que surt de la carretera C-59 en direcció a Moià, en sortir del nucli urbà.
666 m

Coordenades:

41.75973
2.11477
426412
4623479
08064-18
Patrimoni immoble
Edifici
Modern
Popular
XVI-XVIII
Bo
Inexistent
Sí, IPA.: 28695.
Fàcil
Residencial
Privada
001202300DG22D0001GQ
Virgínia Cepero González

Masia pairal formada per un edifici principal i diversos cossos annexos, que formen un barri.
L'edifici principal consta de planta baixa i dos pisos. La coberta és de teula ceràmica aràbiga, a quatre vessants. La façana principal es troba orientada a migdia. Presenta un rellotge de sol.
Les obertures són de distribució regular, rectangulars i emmarcades majoritàriament d'obra, a excepció del portal i els balcons centrals de la façana, emmarcats amb pedra carejada.
Els murs de façana són de maçoneria, de pedra lligada amb morter de calç, de pedra vista.
Adossada a la façana al nord-est de la casa es troba la capella de Sant Bru, coronada amb un campanar d'espadanya.
En destaca l'era, que conserva l'antic paviment.

Les referències documentals més antigues de la casa són del segle XIV. El mas va quedar deshabitat durant la pesta negra, però aviat es va tornar a ocupar.
La capella de Sant Bru ja existia al segle XVIII, però posteriorment va ser objecte d'obres de remodelació i va canviar d'orientació.
Als anys quaranta del segle passat es va construir el rellotge de sol i les galeries de l'extrem de la casa.

GENERALITAT DE CATALUNYA. DEPARTAMENT DE CULTURA (2012) Inventari del Patrimoni Arquitectònic de Catalunya (Castellterçol).
PEIRÓ CASAS, R. (2010) Catàleg de Béns a Protegir. POUM. Castellterçol: Ajuntament de Castellterçol (proposta no aprovada).
PLADEVALL i FONT, A. (1991) Castellterçol. Història de la vila i el seu terme. Vic: Eumo, Ajuntament de Castellterçol.
SANTANDREU, M.; MOSEGUÍ, J. (2019). Projecte del Pla especial de catàleg de masies, cases rurals i altres construccions en sòl no urbanitzable de Castellterçol. Document d'aprovació inicial. Barcelona: Diputació de Barcelona, Àrea de Territori i Sostenibilitat [Inèdit].