Carrer de Baix Castellterçol

Moianès
C. de Baix, s/n.
725 m

Coordenades:

41.75192
2.11983
426824
4622607
08064-21
Patrimoni immoble
Conjunt arquitectònic
Modern
Contemporani
Popular
XVII-XVIII
Bo
Inexistent
Sí, IPA.: 28700.
Fàcil
Residencial
Privada
Diversos propietaris
Virgínia Cepero González

El carrer de Baix transcorre des de la plaça Víctor Pradera fins a la plaça de Tresserres. Aquest fa uns 5 m d'amplada aproximadament.
A costat i costat del carrer s'arrengleren cases antigues, construïdes entre els segles XVII i XVIII, que encara conserven la seva estructura original de planta baixa, pis i golfes, amb obertures realitzades amb pedra desbastada.
En destaquen els edificis dels nº 12, 31-37, 39 i 46.

Als segles XVII i XVIII, com a conseqüència del creixement de la població de Castellterçol, degut al desenvolupament del gremi dels paraires i del negoci de la neu, es van construir nous carrers i cases, com és el cas del carrer de Baix.

GENERALITAT DE CATALUNYA. DEPARTAMENT DE CULTURA (2012) Inventari del Patrimoni Arquitectònic de Catalunya (Castellterçol).
PEIRÓ CASAS, R. (2010) Catàleg de Béns a Protegir. POUM. Castellterçol: Ajuntament de Castellterçol (proposta no aprovada).