Goigs en llohansa del noble soldat de Christ y màrtir invicte de la Fe Sant Sebastià
Vilassar de Dalt

  Maresme
  Ermita de Sant Sebastià
  168

  Coordenades:

  41.52064
  2.36648
  447141
  4596749
  Número de fitxa
  08214 - 179
  Patrimoni immaterial
  Tipologia
  Música i dansa
  Modern
  Contemporani
  Popular
  Segle
  XVII-XXI
  Estat de conservació
  Bo
  Protecció
  Inexistent
  Accés
  Fàcil
  Religiós
  Titularitat
  Pública
  Autoria de la fitxa
  Jordi Montlló Bolart

  GOIGS en llohansa del noble soldat de Christ y màrtir invicte de la Fe / SANT SEBASTIA / (Sa feta lo dia 21 de janer) / advocat especial contra pestilencia y demes mals encomanadissos, / que's venerat a sa capella, a la parroquia de Sant Genís de Vilassar de Dalt, / arxiprestat de Mataró i bisbat de Barcelona.; i que diuen així:
  Mártir sant molt singular / Suplicam vostra potencia: / Vulláu a Jesús pregar / Nos guardi de pestilencia. // Vostra mare es de Milá, / Vostre pare de Narbona, / Y en la Cort, Diocleciá / Per capità vos corona, / Peró vos per a Deu aymar / Deixáu aytal dependencia: / Vulláu, etc. // Passareu crudels torments, / En los que segons s'ha vist / Convertireu molta gent / A la fe de Jesucrist; / Per so vos ve a suplicar / Lo ver fidel la clemencia: / Vulláu, etc. // En un pal fort-ment lligat / Per ordre del fer Pretor, / Sufriu amb heróych valor / Ser crudelment fletjat, / Mes Deu vos volgué curar / Usant de favorescencia: / Vulláu, etc. // Vostre únich pensament / N'es la Gloria assolir, / Y assotat bàrbarament, / Finalment varen morir, / Poguent l'ánima volar / Cap al sí de l'Omnipotencia: / / Vulláu, etc. // Lo ver Deu vos te pronés, / Puix per Ell varen patir; / Que' l devot no sía pres / D'eix mal, ans puga guarir. / Y ja qu'ab fe ve a implorar / Vostre socors y assistencia / Vulláu, etc. // A Roma amb gran honor / Es vostre Cos venerat, / Y sempre qu'algú ha pregat / No li havéu negat favor, / Animant a tots demanar / Vostra bella providencia: / Vulláu, etc. // D'esta vila protector / Y singular advocat, / Guardéu, aquest poblat / Ab vostr'alta intercessió, / Feu en poguem servar / De tal mal y tal dolencia: / Vulláu, etc. // TORNADA // ¿ Oh Sant nostre tutelar / Y Mártir per excel·lencia! / Vulláu a Jesús pregar / Nos guardi de pestilencia. /
  V. Ora pro nobis, Sancte Sebastiane. //

  La capella de Sant Sebastià, fou construïda l'any 1578, i la imatge de Sant Roc és una de les tres d'escultures del cos principal del retaule, obrat l'any 1579 pel mestre Joan Forner, escultor, de Mataró.

  Els goigs són cançons populars o poesies de caire religiós, adreçades als sants, les santes, la Mare de Déu o Crist. Tradicionalment es canten en les festivitats religioses. Acostumen a tenir dues parts: a la primera s'explica la vida, miracles i martiri del sant; mentre que a la segona se li fan peticions de protecció per a la comunitat.
  La tradició dels goigs té els seus orígens en la representació dels misteris medievals. La primera vegada que es troba documentada la paraula goigs és a la Crònica de Ramon Muntaner (1325-1328), on consta que ja se'n cantaven, i el primer text conegut de goigs són els Goigs de Nostra Dona, conservats al manuscrit del Llibre vermell de Montserrat (de final del segle XIV). Els gremis i confraries, especialment la del Roser, popularitzen els goigs dels seus patrons respectius. Malgrat tot, els goigs tal i com els coneixem i que es canten actualment, cal situar-la a partir de la determinació del Concili de Trento (1645), per potenciar la pietat popular a través d'aquest tipus de manifestacions litúrgiques. El gran moment de creació dels goigs fou el segle XVII, quan totes les esglésies parroquials, així com les capelles i capelletes més petites foren dotades d'aquestes manifestacions. Es desconeix el creador de la lletra i la música dels goigs, però quasi bé tots foren editats per impremta durant les primeres dècades del segle XX, i les músiques foren recompostes i arranjades també durant aquest període.