Goigs de Sant Roc Gurb

  Osona
  Parròquia de Sant Andreu de Gurb
  Església de Sant Roc

  Coordenades:

  41.96046
  2.21872
  435256
  4645681
  08100-267
  Patrimoni documental
  Fons bibliogràfic
  Contemporani
  XX
  1917
  Bo
  Inexistent
  Restringit
  Religiós
  Privada accessible
  Jordi Compte

  Es tracta dels Goigs en honor a Sant Roc, confessor, que es venera a la capella de Sant Roc de la parròquia de Sant Andreu de Gurb. Els Goigs estan emmarcats en un requadre que presenta motius geomètrics. A la part superior hi ha una foto de l'altar amb la imatge de Sant Roc flanquejada per dos dibuixos en marcs circulars, a l'esquerra la capella de Sant Roc i a la dreta l'església de Sant Andreu de Gurb. A la part central hi ha les estrofes de la vida del sant i de lloança i pregàries dels vilatans que s'encomanen a la seva protecció; a la part inferior hi ha una oració. "Pel devot que ab fé us implora advocat intercessor: Protegiunos a tothora oh! Sant Roch, nostre Patró. De Montpeller fill insigne virtuós y penitent, per gorir febre maligne us donà Déu valiment: fou del cel la gran penyora que us valgué l'admiració: Protegiunos... Rebutjareu gran herencia per anar pel mon captant y tement vostra presencia tota pesta's va allunyant; en la Creu confortadora trovareu aqueix gran do: Protegiunos... Ab heroica valentia exerciu la caritat, en Toscana y Rumania assistint al apestat; l'epidemia que us acora accepteu ab fruïció: Protegiunos... En cabanya prodigiosa vostre hospici habeu trobat hont isqué font abundosa que us tornà la sanitat; font de gracia redemptora que us lliurà de corrupció: Protegiunos... Vostre esprit may defallia meditant en sant repòs, l'aliment de cada dia us dú el cá meravellós; vostre fe encoratjadora may soptà la temtació: Protegiunos... A la patria retornareu enardit de sant valor, la presó ab gust acceptareu per morir en dur rigor; fou per Vos la dolça hora dar la vida pel Senyor: Protegiunos... Vostre cos tot resplandia ab clarors de santedat, devotíssim de Maria, aprop seu us te posat; perxó us reb enternidora l'endemà de sa Assumpció: Protegiunos... Quan la pesta arrebassava de les llars el dolç comfort, aqueix poble a Vos clamaba y'l salvareu de la mort; perxó Gurb ara us honora y us té gran veneració: Protegiunos... Sayts y Puig y altres masies de vostre culte els hereus, preserveu de malalties benehiu els seus conreus; a aqueix poble que us adora deu cullita en abundó: Protegiunos... Quan bramuli la tempesta feridora ab els seus llamps, ofegueu sa veu funesta que amenassa els nostres camps; tota pesta destructora allunyeu, Sant defensor: Protegiunos... Pel devot que ab fé us implora advocat intercessor: Protegiunos a tothora oh! Sant Roch, nostre Patró."

  Els goigs són composicions poètiques, de caire popular, que es canten en llaor de la Mare de Déu, a Crist o als sants. Es canten col·lectivament, en el marc d'un acte religiós de cert relleu, com ara una missa de festa major, un aplec, una processó, etc. La seva finalitat, en el marc de devoció i en memorial d'un sant o santa, patró o patrona d'una comunitat, consisteix a donar les gràcies pels béns rebuts, o bé com a pregària per demanar la salut física o espiritual de la comunitat. Aquesta edició dels goigs es va imprimir a Tipografia Balmesiana, a Vic.