Goigs de Sant Llop Dosrius

Maresme
Veïnat de Batlle, 6 - Zona de Dosrius
A l'ermita de Sant Llop i al Museu Arxiu de Santa Maria de Mataró
171m

Coordenades:

41.59832
2.4209
451740
4605342
08075-370
Patrimoni documental
Fons documental
Contemporani
Popular
XIX-XX
Bo
Inexistent
Fàcil
Religiós
Pública
Adriana Geladó Prat

"GOIGS DE SANT LLOP, BISBE, ADVOCAT DE MAL DEL COLL, I ESQUINÈNCIA, QUE ES CANTEN EN LA SEVA ERMITA DE DOS-RIUS, BISBAT DE BARCELONA SA FESTA EL DIA 1 DE SETEMBRE: Puix la reial descendència/us obligà a ser pietós,/guardeu-nos Sant llop gloriós,/de mal de coll i esquinencia. Fill sou de pares molt nobles,/en Orleans procreat,/glòria d'aquella ciutat,/lustre de molts pobles:/gran en virtut i ciència,/i sobre tot candorós; etc. Bisbe foreu de Senona,/ordenant-ho així Déu/per a bé del poble seu,/i vostra major corona,/prelat de suma prudència,/del zel sant i fervorós; etc. Les rendes grans, que teníau,/empleavau en los pobres,/i en altres molt pies obres/gastaveu tot quan teníau:/oh gran Sant per excel·lència!/i tant misericordiós; etc. Per vos los empresonats,/que en París tancats estaven,/per quan a Vos reclamaven,/foren ben prest deslliurats:/puix en Vos trobà clemencia,/fins l'home facinerós; etc. Quan en Senona i Orleans/los bestiars se'ls morien/de malt de llobes, venien/a Vos aquells ciutadans:/cessava al punt la dolència/beneint les aigües Vos; etc. Aquella pedra preciosa/que en lo càlzer celebrant,/us caigué del Cel Baixant,/fou cosa misteriosa:/era molt clara evidència/quant a Déu ne sou preciós; etc. Amb lo só d'una campana/un exèrcit espantareu,/vostra ciutat desllirareu/de la pretenció tirana,/sens fer altra resistència/Vos quedàreu victoriós, etc. Manà lo Rei es portés/vostra campana a París,/com de set milles s'oís,/quisvulla que la toqués:/però perdé en sa presència/tot lo só meravellós, etc. Per permissió Divina/foreu, oh Sant desterrat,/llevant-vos vostre Bisbat/lo Rey per certa moïna:/Vos amb suma paciència/sofrireu cas tant atróç; etc. Amb fervorosos sermons/grans pecadors convertireu,/los temples tancats obríreu/amb les vostres oracions:/Angels amb gran diligència/us portaren vi preciós; etc. Los miracles que haveu fet,/són molt més dels que se diuen/en los llibres, que s'escriuen/de vostres notables fets:/no pot pas d'ells eloqüència/donar compte minuciós; etc. La Marina i lo Vallès,/a Dos-Rius, en vostra ermita/amb gran fervor us visita/agraint-ne les mercès/que dispensau piadós/al qui us clama amb reverència:/guardau-nos, Sant Llop gloriós/de mal de coll i esquinència. TORNADA Puix curau tota dolència,/i tots esperem en Vos;/guardau-nos, Sant Llop gloriós,/de mal de coll i esquinència".

Els goigs en honor del gloriós Sant Llop es canten a l'ermita de Sant Llop de Dosrius el dia 1 de setembre, per la Festa Major del municipi. Al Museu Arxiu de Santa Maria de Mataró se'n conserven uns quants exemplars datats entre els anys 1877 i 1928.

Font: Fons documental del Museu Arxiu de Santa Maria de Mataró.