Goigs de Sant Iscle i Santa Victòria Dosrius

Maresme
Plaça de l'església de Sant Iscle i Santa Victòria, s/n - Dosrius
A l'església parroquial de Sant Iscle i Santa Victòria
147m

Coordenades:

41.59444
2.40659
450544
4604919
08075-371
Patrimoni documental
Fons documental
Contemporani
Popular
XX
Bo
Inexistent
Fàcil
Religiós
Pública
Adriana Geladó Prat

"GOIGS DE SANT ISCLE I SANTA VICTÒRIA MÀRTIRS PATRONS DE LA PARRÒQUIA DE DOSRIUS: Martirs de Crist estimats/Que goseu d'eterna glòria./Gloriós Aciscle i Victòria/Sieu nostres advocats. D'Espanya sou naturals/I en Córdoba us criàreu/La fe santa professàreu/Fugint la secta dels mals./Puig en els béns eternals/Estàveu solament posats./Gloriós, etc. Creixent en la perfecció/Cercàveu amb eficàcia/De l'ànima augments de gràcia/I exercicis d'oració/Causant gran admiració/A molts que us han imitat./Gloriós, etc. Passàreu diferents torments/D'espines, càrcels i foc;/Però tots eren molt pocs/Per a vostres pits ardents/Perquè sols estàveu contents/Sent per Crist atormentats./Gloriós, etc. Als devots que en fe i fervor/us reclamen, socorreu/i els alcanceu de Déu/de la pluja el favor/i al oir nostre clamor/feu fugir les tempestats./Gloriós, etc. Els fills de Dosrius us tenen/En el Cel protector;/I del Rei Etern Seguidors/A vostra presència vénen;/I en llurs ànimes s'encenen/Ardideses de rceuats./Gloriós Aciscle i Vistòria/Sigueu nostres advocats. Lliris amb sang esmaltats/Flors del verger de la glòria./Gloriós Aciscle i Victòria/Sigueu nostres advocats".

Els goigs en honor de Sant Iscle i Santa Victòria, patrons de la parròquia de Dosrius, es canten (algunes estrofes) per la Festa Major d'Hivern a l'església parroquial, pels voltants del dia 17 de novembre, diada dels sants patrons. Al Museu Arxiu de Santa Maria de Mataró se'n conserva un altre exemplar força més antic. Actualment se'n canten només unes estrofes.

Font: Fons documental del Museu Arxiu de Santa Maria de Mataró.